Annons

Tyngre regellast för utländska chaufförer

Efter en sista sömnlös natt för förhandlarna kom EU-parlamentet och medlemsländerna på torsdagsmorgonen överens om nya regler för alla lastbilschaufförer på den inre marknaden. Till exempel ska alla lastbilschaufförer i Sverige följa svenska regler för vilotid.
Ledare • Publicerad 15 december 2019
Detta är en ledarartikel som uttrycker Borås Tidnings politiska linje, som är moderat.
Rimligt att svenska regler ska gälla alla på svenska vägar.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Detta enligt nya grundregeln att respektive EU-lands lagar och löner ska gälla för alla lastbilar i landet – även utländska. Det är en tydlig seger för den svenska åkerinäringen, som nu slipper konkurrera mot utländska chaufförer med sämre villkor och löner.

Det är på alla sätt rimligt att svenska regler som grundas i trafiksäkerhet, exempelvis hur ofta en chaufför måste vila, ska gälla alla på svenska vägar. Likaså att ett fordon måste återvända till hemlandet med jämna mellanrum. Detta ska även gälla för lättare fordon, som i dag får undantas.

Annons

Att även inkludera lönenivåer är en mer tveksam inskränkning av den fria rörligheten, men under omständigheterna en rimlig kompromiss. Lägre lönenivåer och sämre villkor för många utländska chaufförer sätter svenska åkerier i en svår konkurrenssituation.

Frågan om svenska villkor på svenska vägar har länge varit viktig för de socialdemokratiska europaparlamentarikerna. Sedan EU-valet i maj har partiets Johan Danielsson, med bakgrund inom LO, varit drivande i frågan. Men även Sverigedemokraternas Peter Lundgren har länge varit engagerad.

Överenskommelsen med EU-länderna om lastbilsreglerna är en tydlig seger för både S och SD, och även för den svenska åkeribranschen. Det finns dock anledning att fråga sig hur väl reglerna i praktiken kommer att följas. Även med fler kontroller och obligatoriska digitala färdskrivare i varje fordon finns det i teorin inget som hindrar att en chaufför byter lastbil och på så vis kör längre än tillåtet utan vila. Det har även funnits fall med förare som haft flera körkort eller falska lönedokument för att kringgå reglerna.

Bristande regelefterlevnad är alltså redan ett problem, och det finns inget som säger att det skulle bli annorlunda med skärpt lagstiftning. Den digitala färdskrivaren kan göra det svårare att fuska, men för den som vill kringgå reglerna finns det säkerligen incitament att anstränga sig. Däremot finns andra fördelar med färdskrivare, som skulle kunna göra det enklare att upptäcka fortkörning eller spåra stöldgods som transporteras.

Krav på smarta färdskrivare och löner kan utifrån förutsättningarna i just åkeribranschen vara en rimlig inskränkning av både integritet och den fria rörligheten. Men det bör då ses som ett undantag, och inte något som ska bli regel i fler branscher. EU:s inre marknad är och ska vara öppen för alla medlemsländer, vilket alla i längden vinner på.

Annons
Annons
Annons
Annons