Tolgfors: Tillsätt snarast en corona-kommission

Ledarkrönika Artikeln publicerades
Sverige skulle ha mycket att vinna på att i detta skede tillsätta en corona-kommission. Inte för att samla kritik på hög, utan för att i realtid kunna ta vara på den kriskunskap som nu växer för varje dag.  Från vänster Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen, statsminister Stefan Löfven (S) samt Dan Eliasson, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under en pressträff i söndags.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Sverige skulle ha mycket att vinna på att i detta skede tillsätta en corona-kommission. Inte för att samla kritik på hög, utan för att i realtid kunna ta vara på den kriskunskap som nu växer för varje dag. Från vänster Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen, statsminister Stefan Löfven (S) samt Dan Eliasson, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under en pressträff i söndags.

Regeringen bör snarast tillsätta en corona-kommission, för att Sverige längre fram bättre ska kunna utvärdera hur samhällets insatser mot pandemin fungerat.

Vi behöver etablera en lärandekultur i krishanteringen, för att ständigt utveckla beredskap, ledning och insatser. Det primära i detta perspektiv är alltså inte skuldfördelning, utan det ständiga förbättrandet av krisberedskap och insatser. Det kan göra Sverige bättre rustat att hantera framtida epidemier och kriser och därigenom göra människor tryggare.

En corona-kommission bör redan nu börja följa och dokumentera arbetet mot pandemin på både nationell och regional nivå. Då går det bättre att längre fram, när det akuta skedet är över, kunna förstå hur och varför beslut fattades och utvärdera arbetet. Men framförallt skulle det ge grund för beslut om förbättringar.

Kriser är per definition inte strukturerade, de präglas av samtidig informationsbrist och informationsöverskott, de träffar ofta blinda fläckar i planering och beredskap, de pekar på tidigare oidentifierade oklarheter i regelverk. Ibland illustrerar kriser tvärtom väl kända men ändå ohanterade problem.

Kriser sätter stark press på beslutsfattare i både politik och myndigheter, liksom, självklart, på alla som arbetar i de verksamheter som har att möta krisen. De måste utföra sina uppdrag samtidigt som de har egen oro för anhöriga och landet.

Beslut måste i kriser tas snabbare än vanligt, vilket betyder att underlag och beredning av beslut inte följer ordinarie tidsplaner. Ibland saknas en tydlig juridisk avdömning av åtgärders genomförbarhet, men det kanske måste fattas beslut ändå eftersom det skulle bli oacceptabla konsekvenser av passivitet.

Att leda i kris är helt enkelt mycket svårt, men synnerligen viktigt. Syftet med en corona-kommission vore därför inte att kritisera eller negativt övervaka politikens eller myndigheters arbete, utan istället att forma en mer verklighetstrogen bild av arbetet, som det är i stunden.

Som regel tillsätts nämligen i Sverige liknande kommissioner först i efterhand, som ett sätt att möta kritik mot det arbete som gjorts eller inte gjorts. En kommission får då arbeta med att rekonstruera läget; med att samla in information och dokumentera skeenden som ligger en bit tillbaka i tiden. Det blir en efterhandskonstruerad bild, som inte alltid kan spegla de osäkerheter, informationsbrister, svårigheter i avvägningar, eller press, som finns i krisers akuta skeenden. Juridiska oklarheter i beslut som tas i mycket utsatta lägen kan kritiseras i efterhand, hur nödvändiga de än var i stunden.

Perspektivet att fördela ansvar är viktigt, men att lära är än viktigare varför uppgiften får inte stanna vid kritik. Om viljan att kritisera är starkare än förmågan att lära förklaras varför Sverige inte alltid har lärt av tidigare kriser.

Författaren

Sten Tolgfors

I 4,5 år ansvarade Tolgfors både för Sveriges civila och militära krishantering.

Visa mer...
Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.