Annons

Jesper Strömbäck: Journalistiken måste bli mer aktiv mot desinformation

Med drygt ett år kvar till nästa val står det klart att kampen inför det i hög grad kommer att handla om verklighetsbilden.
Jesper Strömbäck
Ledarkrönika • Publicerad 16 augusti 2021
Jesper Strömbäck
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Borås Tidning politiska etikett är moderat.
Desinformation är ett gift i den demokratiska debatten. Ska det bekämpas behöver journalistiken spela en mer aktiv roll, skriver Jesper Strömbäck.
Desinformation är ett gift i den demokratiska debatten. Ska det bekämpas behöver journalistiken spela en mer aktiv roll, skriver Jesper Strömbäck.Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Medan de regerande partierna kan förväntas framställa verkligheten som om det mesta fungerar bra och att utvecklingen går åt rätt håll kan oppositionen förväntas framställa den som om det mesta präglas av problem och att utvecklingen går åt fel håll.

Dagens krönikör

Jesper Strömbäck

är professor i journalistik och politisk kommunikation vid Göteborgs universitet.

I den processen kommer alla partier använda sig av sådan evidens (fakta, statistik, forskning) som passar deras syften och försöka bortse från annan evidens. Till en viss del är det logiskt och rimligt, men samtidigt finns det en gräns som inte bör passeras. Den gränsen går där verkligheten beskrivs på ett direkt missvisande och vilseledande sätt, eller där rena lögner används. Den går där desinformation blir en del av den politiska arsenalen.

Annons

Dessvärre talar mycket för att användandet av desinformation kommer att bli mer framträdande under det kommande året än det varit tidigare. Skälen är flera. Ett är att kampen om verklighetsbilden har blivit viktigare. Ett annat är att ledande politiker som Trump har visat att det går att ljuga utan att straffas av sina anhängare.

Ett tredje skäl är att så kallade alternativa och politiskt partiska medier har blivit viktigare, och forskning visar att de ofta ägnar sig åt att producera och sprida desinformation.

Ett fjärde skäl är de sociala medierna, där vem som helst lätt kan sprida desinformation och där många politiker redan gör det. Ett femte skäl är högerpopulismens frammarsch, eftersom populister ägnar sig mer åt desinformation än andra. Det kan vi se även i Sverige, där inget parti framställer verkligheten på ett missvisande, vilseledande och falskt sätt lika tydligt som SD.

”Dessvärre talar mycket för att användandet av desinformation kommer att bli mer framträdande under det kommande året än det varit tidigare.”
Jesper Strömbäck

I ljuset av detta står nyhetsmedierna inför stora utmaningar. Deras främsta uppgift i demokratin är att tillhandahålla sådan information som människor behöver för att kunna ta ställning i samhällsfrågor, och det förutsätter att informationen är både sann och relevant. Det gäller både den information som de själva tar fram och den information som politiker eller andra tillåts föra fram genom medierna.

Dessvärre reducerar journalistiken alltför ofta sig själv till rollen som moderator eller mikrofonhållare. När journalistiken reduceras till moderator låter den andra debattera vad som är sant och relevant utan att kontrollera och klargöra för publiken vad den bästa evidensen visar. När journalistiken reduceras till mikrofonhållare låter den politiker och andra föra fram sina budskap och bilder av verkligheten utan att ifrågasätta eller kontrollera om den bild av verkligheten som förs fram stämmer med den bästa evidensen. I båda fallen blir resultatet att publiken exponeras för missvisande bilder av verkligheten.

Vad som i stället skulle behövas är nyhetsjournalistik som kontrollerar inte bara den information de själva gräver fram utan också den information som politiker och andra för fram, som aktivt tar reda på fakta i omdebatterade frågor, som regelmässigt ställer politiker till svars när de ägnar sig åt desinformation, och som hjälper människor att skapa sig rättvisande bilder av verkligheten.

Desinformation är ett gift i den demokratiska debatten. Ska det bekämpas behöver journalistiken spela en mer aktiv roll.

Annons
Annons
Annons
Annons