Slå Sverige med häpnad!

Ledare Artikeln publicerades
Missa inte denna karta! Den har Trafikverket självt tagit fram för att illustrera hur man tänker sig dragning av den nya järnvägens så kallade bispår förbi Borås, i två olika varianter (gröna linjerna). Det exakta stationslägena syns inte här, dock.
Foto:Trafikverket
Missa inte denna karta! Den har Trafikverket självt tagit fram för att illustrera hur man tänker sig dragning av den nya järnvägens så kallade bispår förbi Borås, i två olika varianter (gröna linjerna). Det exakta stationslägena syns inte här, dock.

”Stationsläge för ny bibanekorridor” lyder rubriken på Trafikverkets karta, som publiceras på nyhetsplats i BT i dag. Äntligen får boråsarna en bild av vad som – nog – väntar. Nu gäller det att göra något smart och storstilat av stationen.

Så beslutet om var Borås nya järnvägsstation ska ligga är redan fattat?

Nej, det är det inte. 15 augusti lägger Trafikverket officiellt fram sin åttonde, ”rosa”, korridor. Sedan har Borås Stad – och alla invånare – en tid på sig att formellt lämna synpunkter. Klubban lär inte falla förrän till våren.

Men ändå är kartbilden i BT i dag viktig. För första gången kan vi visa hur Trafikverket faktiskt resonerar genom ett av deras egna dokument.

Men inte heller i augusti lär Trafikverket öppet säga att det är just den här dragningen av det så kallade bispåret in till Borås som man senare ämnar ta beslut om. Den kommer att presenteras som en korridor bland de sju som vi tidigare sett. Men med tanke på den överenskommelse som Borås Stad redan ingått med Sverigeförhandlingen om bostadsbyggande och medfinansiering, och den informella information som Borås politiker fått, ska sjuhäradsborna räkna med att dagens karta, med station antingen precis söder om S:ta Birgittas griftegård i Kust-till-kustbanekorridoren, eller vid Postnord/Boråshallen, är mest sannolika när det drar ihop sig.

Alternativet ”Station i tunnel under stan”, korridor ”röd”, har i praktiken varit borta från bordet sedan länge.

En variant av ”korridor gul” med station i marknivå invid den nuvarande var högaktuell i vintras, men nu, när kostnadsbesparingarna drivit fram att själva höghastighetsspåret väntas dras söder om staden, vid Bråt/Gässlösa, bedöms ”gul” sannolikt onödigt dyr med tanke på den – i statens ögon – ”onödiga” långa tunnel åt nordost som den förutsätter.

Det finns skäl för en brasklapp: Som ledarsidan tidigare skrivit anser det brittiska konsultbolaget Arup, i en så kallad second opinion beställd av Sverigeförhandlingen, att den nya stationen borde placeras invid den nuvarande, men där tågen leds in västerifrån via den nuvarande öglan på befintliga Göteborgsbanan. Vi gissar att Borås politiker kommer att krama den varianten, eftersom den ses som ”mer central”. Den kräver också en tunnel, om än en kortare än ”gul”.

Med det sagt: Låt oss redan nu inleda en kreativ diskussion hur Borås bäst bygger staden utifrån en station precis söder om Rv 40, vid Postnord/Boråshallen. Som stationsläge är det klart mer attraktivt än söder S:ta Birgittas griftegård. (Baksidan är att den lösningen ser ut att kräva en svår tunnelpassage förbi Druvefors...).

Tänk en inglasad iögonfallande byggnad från denna nya station upp till den befintliga (gärna med snabbt rullband för folk på språng), en byggnad som fylls med kontor, med service, med butiker, med kultur. Bygga in motorvägen? Och vågar man, i denna elfte timme, till och med väcka frågan om det skulle vara en smartare plats för det nya kongresshuset?

Vän av ordning kan förstås nu säga ”stopp och belägg, blir det något med supertåget?"

De framtidströtta som fortsätter att hävda att höghastighetsprojektet inte är samhällsekonomiskt lönsamt har fått mer vatten på sin kvarn. Trafikverkets en vecka gamla uppdatering visar en så kallad lönsamhetskvot på minus 0,6. Men: att ”bara” uppgradera befintliga stambanor är bara marginellt en mindre ”dålig” affär: minus 0,5.

Det känns ändå som att utvecklingen talar f ö r bygget. Regeringen måste visa korten till hösten. Efter Liberalernas märkliga avståndstagande för en månad sedan har även Kristdemokraternas egen partitidnings ledarsida härom dagen sagt ”nej”. Men det är ju som Sverigeförhandlingens HG Wessberg sa i Almedalen i förrgår: ”De som inte vill göra något slipper bevisbördan över att n å g o t måste göras. Vad vill ni göra i stället?"

För övrigt överlämnade Sverigeförhandlingen i fredags en delrapport till infrastrukturminister Anna Johansson. I den föreslår man att bygget inleds redan nästa år, och då – inte oväntat – med sträckan Järna-Jönköping, som ju till dryga hälften redan är färdigutredd.

Bygg banan.

Bygg en station i Borås som slår, om inte världen, så Sverige med häpnad.