Jesper Strömbäck: Politiken är viktigare än orden

Ibland finns det skäl att bli misstänksam när i princip samtliga partier säger sig vara för eller emot något.
Jesper Strömbäck
Gästkrönika • Publicerad 30 januari 2023
Jesper Strömbäck
Detta är en personligt skriven text i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Krönikören Jesper Strömbäck är inte imponerad av regeringens och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtaris (L) politik på klimatområdet.
Krönikören Jesper Strömbäck är inte imponerad av regeringens och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtaris (L) politik på klimatområdet.Foto: Claudio Bresciani/TT

Det kan stämma, men det kan också vara ett tecken på att orden och teserna inte tas på allvar utan mest används som högtidsord eller – i värsta fall – för att dölja hur politiken i praktiken strider precis det som partierna säger sig stå för.

Dagens krönikör

Jesper Strömbäck

är professor i journalistik och politisk kommunikation vid Göteborgs universitet.

Ett ständigt aktuellt exempel är de mänskliga rättigheterna, som i princip alla partier säger sig stå bakom. Samtidigt underminerar regeringen i Sverigedemokraternas koppel systematiskt – och med Socialdemokraternas tysta godkännande – respekten för centrala delar av de mänskliga rättigheterna. Mest tydligt är det när det gäller rätten att söka asyl och få asylskälen prövade, där regeringen har stramat åt flyktingpolitiken på ett sätt som underminerar asylrätten. Nu ska regeringen dessutom driva en internationell kampanj för att avskräcka människor från att söka asyl i Sverige, samtidigt som antalet flyktingar i världen är större än någonsin. Cynismen är påtaglig.

Ett annat exempel är rättssäkerheten. Den innebär bland annat att alla ska vara lika inför lagen, rätten att få anklagelser om brott utredda och prövade i domstol inom rimlig tid, förbud mot godtyckligt frihetsberövande och att utredningar som kan leda till att människor fråntas frihet eller rättigheter ska vara opartiska och noggrant genomförda. Trots att alla partier säger sig vara för rättssäkerhet innebär Tidöavtalet att den åsidosätts på en lång rad punkter. Preventiva tvångsmedel och att medborgarskap ska kunna återkallas är bara ett par exempel. Återigen sker det med Socialdemokraternas tysta godkännande.

”Sammantaget visar de att man ofta gör klokt i att lyssna mindre på vad partierna säger sig stå för och fästa större vikt vid den politik som faktiskt bedrivs.”
Jesper Strömbäck

Att regeringen inte tar hänsyn till rättssäkerheten blev också tydligt när regeringen precis före jul beslutade att lägga ner den statliga utredningen för att granska de metoder som Rättsmedicinalverket (RMV) använder för medicinska åldersbedömningar. Dessa metoder har kritiserats hårt av läkare och andra sakkunniga för att sakna vetenskapligt stöd. Det är allvarligt inte minst eftersom de legat till grund för att åldern på många asylsökande har skrivits upp, vilket gjort att de bedömts som vuxna i stället för barn och därmed kunnat utvisas.

I ett delbetänkande från 2021 kom utredningen bland annat fram till att inget annat land i Europa tillämpar samma metod och att det saknas vetenskapligt stöd för den. Ändå lägger regeringen ner utredningen och RMV kan fortsätta med sina rättsosäkra metoder. Det visar att man inte bryr sig om rättssäkerheten. Den här gången skedde det inte bara med Socialdemokraternas tysta godkännande. Även nyhetsrapporteringen var i princip obefintlig.

Det sista exemplet handlar om kampen mot klimatförändringarna och de svenska klimatmålen, som alla partier utom SD säger sig stå bakom. Ändå driver regeringen en politik som leder till kraftigt ökade utsläpp från trafiken och riskerar leda till att skattebetalarna får betala tiotals miljarder kronor i böter för brott mot EU:s utsläppskrav. Det går inte ihop, hur ofta miljöminister Romina Pourmokhtari (L) än upprepar att regeringen inte har övergett klimatmålen. Med den politik som regeringen driver framstår det som cyniskt hyckleri.

Detta är bara några exempel, och fler skulle kunna ges. Sammantaget visar de att man ofta gör klokt i att lyssna mindre på vad partierna säger sig stå för och fästa större vikt vid den politik som faktiskt bedrivs. Och att det ibland kan finnas goda skäl att misstro vissa politiker.

Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.