PJ Anders Linder: Låtsas inte att migrationsfrågan är löst

Ledare Artikeln publicerades
En flyktingfamiljfamilj från Syrien som kom till Sverige i november och nu bor i Olofström i Blekinge: Hur ska framtiden te sig för dem? Fr v dottern GhoFran Sheiko, Pappa Alaa Sheiko, morfar Zouhir Tuman, Mamma Raghdaa Tuman och sonen Yousef Sheiko.
Foto:BJ÷RN LINDGREN /TT NyhetsbyrÂn
En flyktingfamiljfamilj från Syrien som kom till Sverige i november och nu bor i Olofström i Blekinge: Hur ska framtiden te sig för dem? Fr v dottern GhoFran Sheiko, Pappa Alaa Sheiko, morfar Zouhir Tuman, Mamma Raghdaa Tuman och sonen Yousef Sheiko.

All right, asylinvandringen blev ohanterligt stor under hösten 2015 men våra åtgärder för att dämpa trycket har fungerat. Det blir en del praktiska problem när kommunerna ska hitta bostäder åt dem som fått uppehållstillstånd, men på det stora hela har situationen ändå blivit stabil. Nu kan vi fokusera på annat.

Ungefär så låter det ofta från regeringspartiernas företrädare. Har de rätt?

Inte precis. Det stämmer att antalet asylsökande var lägre under 2016 än under perioden 2012-2014, men antalet var ändå högre än tidigare och framför allt ger framtidsbedömningarna den starka skäl för de styrande att fortsatt fokusera på frågan. Brist på framförhållning har kännetecknat svensk migrationspolitik under mycket lång tid – gång på gång har de ansvariga tagits på sängen – och det vore en välsignelse om mönstret kunde brytas.

När man läser Migrationsverkets prognos från oktober i fjol blir man varse att asyl- och framför allt anhöriginvandringen bedöms bli historiskt hög även under kommande år. Det är förstås svårt att göra den här sortens uppskattningar och att göra, men utifrån vad myndigheten har av erfarenhet och kunskap förutspår man att det kommer att lämnas in 178 000 nya ansökningar om asyl under femårsperioden 2016-2020 och att de nya så kallade anknytningsärendena ska uppgå till 374 000. Det rör sig alltså om 552 000 som vill få uppehållstillstånd i Sverige av dessa skäl.

Eftersom vi numera delar ut mycket fler tidsbegränsade uppehållstillstånd än tidigare blir antalet ärenden som ska handläggas ännu högre, eftersom personer som redan är här vill få förlängt.

Ytterligare drygt en halv miljon människor på fem år, som ska hanteras av det svenska mottagningssystemet? Det låter som väldigt många.

Ja, och riktigt så många blir det inte heller. En del anhöriga som beviljas uppehållstillstånd kommer till etablerade familjemiljöer, och en del av dem som vill ha uppehållstillstånd kommer att få avslag. (Sedan kommer en del av dessa i sin tur inte att lämna landet i alla fall. Men de går inte in i det formella systemet.)

Fast oaktat detta blir antalet nyanlända som får stanna högt även under de kommande åren. Kommuner som redan har svårt att hitta bostäder får en ännu mer krävande uppgift. Utanförskapet på arbetsmarknaden ökar med stor sannolikhet, och det ställs ännu högre krav på skola, sjukvård, socialtjänst och andra välfärdsverksamheter.

Ansvariga politiker i regering och riksdag måste tala klartext om detta och förhålla sig till det. Det duger inte att låtsas som om saker och ting har ordnat sig bara för att situationen inte är lika kaotisk som 2015. Behovet blir inte mindre utan större av att öka bostadsbyggandet, ta fram fungerande utbildningar för människor med bristfällig skolgång och dåliga språkkunskaper och att göra det mer attraktivt att driva företag och anställa. Att som nu driva näringspolitik genom att jävlas med företagen måste få ett tvärt och omedelbart slut.

Tyvärr tyder dock det mesta på att utanförskapet på arbetsmarknaden kommer att öka nästan oavsett vad politikerna realistiskt sett kan göra. Redan bland dem som kom till Sverige under förra årtiondet är det alldeles för få som i dag har jobb och försörjer sig själva nu. Hur ska det då gå för dem som kommer nu?

Därför har jag svårt att se annat än att politikerna inte bara bör agera för att förbättra integrationen utan också för att minska migrationstrycket så att det kommer färre än vad Migrationsverket förutspår. Annars blir det oerhört svårt att klara en balanserad samhällsutveckling med fortsatt social sammanhållning. Ett första steg är att snarast möjligt ge besked om att de ”tillfälligt” strängare migrationsreglerna kommer att gälla varaktigt.

– – – –

PJ Anders Linder är chefredaktör för Axess magasin och gästkrönikör på BT:s ledarsida.