Annons

Orimligt att arbetare drabbas hårdare under pandemin

Hänsyn för dem som inte kan jobba hemma har varit vägledande sedan början av pandemin. Varför är det då just de som drabbats hårdast i statistiken?
Ledare • Publicerad 6 april 2021 • Uppdaterad 7 april 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Borås Tidnings politiska linje, som är moderat.
Vårdpersonal behandlar en patient.
Vårdpersonal behandlar en patient.Foto: Bertil Ericson / TT

När det gäller dödsfall vet vi vem som har drabbas hårdast, äldre och utsatta. Över 13 000 människor har dött i Sverige och trenden går fortfarande åt fel håll. Antal dödsfall ökar igen för första gången sedan januari. Det är en stor sorg för alla berörda och för samhället i stort att så många människor dött.

En av anledningarna till Sveriges mjuka strategi har varit att se till fler aspekter än liv och död. Till exempel har man velat ta hänsyn till aspekter som socioekonomisk utsatthet, psykisk hälsa och jämlikhet. Anders Tegnell, statsepidemiolog, sade nämligen i början av pandemin att man inte ville uppmuntra till hemarbete eftersom alla inte kan jobba hemma. Men när ingen jobbar hemma så ökar den allmänna smittspridningen vilket går ut över vem? Jo de som inte kan arbeta hemma.

Annons

Att Sveriges regering har tagit sig friheten att värdera hur mycket ett liv är värt på det sättet är ett eget tema i sig. Men om man ska prata om dessa effekter, så är det relevant att titta närmare på vem som levt under störst risk att bli smittad samt vilka olika risker man tar beroende på var man arbetar.

”Jobb som bygger på samspelet mellan människor kan inte utföras på distans”
Edel Irén Segersam

När man jämför olika yrkesgrupper så har alla drabbats på olika sätt. Många företag har gått i konkurs, de som jobbat i flygbranschen har förlorat sina jobb helt, och vårdanställda har stått mitt i skottlinjen. Självklart drabbas omsorgs- och serviceyrken hårdast eftersom de utför jobb som uppehåller nödvändiga samhälleliga funktioner som inte kan utföras på distans. LO har publicerat en rapport som visar att arbetarkvinnor drabbats hårdast med risk för smittspridning och högre arbetsbelastning. Detta beror troligtvis på kvinnors överrepresentation i just omsorgsyrken.

Centrum för arbets- och miljömedicin (Camm) har också studerat hur yrkesgrupper har påverkats. Deras studie visar att trafiklärare löper högst risk att drabbas av svår covid-19 än övriga yrkesarbetande. Förutom dem är riskgrupperna vårdpersonal, personal som jobbar med barn, pastorer och arbetsterapeuter. Jobb som bygger på samspelet mellan människor kan inte utföras på distans.

Sveriges omfattande smittspridning är ett stort svek mot dem som saknar privilegiet att kunna hålla avstånd. Det har inneburit fler dödsfall i socioekonomiskt utsatta grupper och bland yrkesarbetande – just de grupperna Folkhälsomyndigheten sade sig ta hänsyn till i sin strategi. Vi har inte bara misslyckats med att skydda de svaga och äldre, vi har misslyckats med att ta vara på dem som får samhället att gå runt.

Edel Irén SegersamSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons