Myndigheter ska inte leka valarbetare

Enligt flera interna mail och högt uppsatta källor inom Svenska Kraftnät ville deras generaldirektör Ulla Sandborgh förhala information om en markant elprishöjning, till efter valet.
Ledare • Publicerad 10 januari 2019
Detta är en ledarartikel som uttrycker Borås Tidnings politiska linje, som är moderat.
Ulla Sandborgh, generaldirektör Svenska kraftnät, misstänks för att ha försökt förhala uppgifter om höjda elpriser.
Ulla Sandborgh, generaldirektör Svenska kraftnät, misstänks för att ha försökt förhala uppgifter om höjda elpriser.Foto: GUSTAV SJÖHOLM/TT

Ännu en gång kommer uppgifter som tyder på stora oegentligheter på en av Sveriges viktigaste myndigheter, med skandalen kring Transportstyrelsen fortfarande i färskt minne. Denna gång handlar det om Svenska Kraftnät och en påstådd önskan om att vilja skjuta på beskedet om kraftiga höjningar av elpriserna för nät- och balansföretagen.

Sandborgh själv har kraftigt tillbakavisat uppgifterna. Men i interna mejl som Dagens Nyheter tagit del av framkommer en bild, klart motsatt från den som generaldirektören nu försöker sätta. “Ulla vill INTE kommunicera  enligt vårt förslag utan står fast vid att vi kommunicerar till nätföretagen + balans företagen direkt efter valet den 10/9.” lyder ett av mejlen.

Att det så tydligt specificeras att beskedet ska komma efter dagen efter valet är fog för vissa misstankar. Att ett sådant besked hade kunnat vara till den sittande regeringens nackdel i valrörelsen är ingen hemlighet. I synnerhet då en av regeringens valfrågor handlade om just sänkta elpriser.

Det är viktigt att ha i åtanke att Sandborgs version är en annan. Hon menar att det som låg till grund för intentionen att fördröja beskedet, som i vanligtvis meddelas innan augusti månads slut, var att det fanns misstankar om att siffrorna inte var helt korrekta.

Det hade kanske varit lättare att godta en sådan förklaring om inte Sandborgh redan tidigare gjort sig själv till misstanke för andra oegentligheter. Som marknadschef för myndigheten anlitade hon en vän för ett konsultuppdrag i miljonklassen – för att bara en vecka efter att kontrakten skrivs under semestra med samma uppdragstagare i Rio de Janeiro.

Omständigheterna gör att situationen framstår i ännu mörkare dagar. Den specifika tidsangivelsen “efter valet”, och den uppenbara belastning beskedet om prishöjningarna inneburit för regeringspartiernas valrörelse är indikatorer på att saker inte sköts korrekt.

Även om två versioner står mot varandra i denna historia så är blotta misstanken om att en generaldirektör på en myndighet skulle tagit politisk hänsyn är tillräckligt allvarlig för att KU ska ha skäl att titta närmare på det.

Men i slutändan så är det varken Sandborgh eller regeringen som är de potentiella förlorarna i denna historia. Det är alla de miljoner människor som nu ryker på högre elpriser. Senarelagda besked eller ej, är detta en bister realitet som främst slår mot vanliga människor, inte en enskild myndighet.