Annons

Anela Murguz: Fattiga inte mer känslostyrda än andra

Det handlar inte att de som har det mindre bra ställt fattar beslut på grund av irrationalitet, utan för att de tvingas göra andra prioriteringar.
Anela MurguzSkicka e-post
Ledarkrönika • Publicerad 9 december 2019
Anela Murguz
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Borås Tidning politiska etikett är moderat.
Från de röda prislapparna i butikerna till vallokalen. Överallt avfärdas mindre ställda gruppers val som irrationella. Bilden är ett montage.
Från de röda prislapparna i butikerna till vallokalen. Överallt avfärdas mindre ställda gruppers val som irrationella. Bilden är ett montage.Foto: /TT

Sällan har igenkänningsfaktorn varit så hög som när jag för några år sedan läste boken Mitt förnamn är Ronny skriven av professorn Ronny Ambjörnsson. I den beskriver hans sin klassresa från Göteborgs rödaste arbetarkvarter till akademins finrum. På ett förtjänstfullt sätt lyckas han beskriva den tudelade känsla som många klassresenärer förmodligen har gemensamt: Att varken känna sig hemma i den nya eller gamla klassen.

Tudelningen lämnar inte sällan efter sig en känsla av såväl vilsenhet som brist på tillhörighet. Men det är också ett privilegium. Att inte helt och hållet låta sig köpas av medelklassens charm, att inte stirra sig blind på alla dess fördelar.

Annons

I samband med rea-helgen Black Friday i förra veckan skrev kulturskribenten Patrik Lundberg på Expressens kultursida om hur motståndet mot reakonsumtion i grund och botten är ett dolt klassförakt. Alltså ännu ett tillfälle för medelklassen att se på fattiga som irrationella och känslostyrda, som han själv uttryckte det, och att hävda sin egen godhet och medvetenhet.

Men bortförklaringen av arbetar- och underklass som irrationella och känslostyrda stannar inte vid de röda prislapparna. Den letar sig även in i vallokalerna där till och med partisympatier kan förklaras, eller bortförklaras, med irrationalitet. De senaste årens exempel på invandrargrupper som ”klanröstar” är ett exempel. Män som drar sig till populistiska partier ett annat. Hos den unga akademiska vänstern, som inspireras av identitetspolitikens problemformuleringar, har denna grupp fått öknamnet ”vita kränkta män”. Hos allmänheten ses deras röster som brist på bättre vetande.

Men som vänsterskribenterna Åsa Linderborg och Göran Greider konstaterar i sin bok Populistiska manifestet (Natur och Kultur, 2018) är dessa ”vita kränkta män” först och främst arbetare, fattiga och icke-privilegierade. Den grupp som enligt författarna varit de stora förlorarna i den liberala världsordning som började gälla efter Berlinmurens fall 1989.

Det är på grund av socialdemokratins val att prioritera medelklassen som väljarbas som dessa män, men även kvinnor, vänder sig till populistiska partier, menar författarna. De vill därför ha ett vänsterpopulistiskt alternativ som denna grupp ska vända sig till i stället. Det vill inte jag. Vi behöver inte mer populism än vad dagens politik redan erbjuder. Men man behöver inte stå särskilt nära Linderborg och Greider för att inse att det vid sidan om klassamhället också finns ett klassförakt. Något som dominerar diskussioner om allt från våra konsumtionsvanor till vårt sätt att rösta i politiska val.

Men att bortförklara att fattigdom och missnöje med att människor fattar irrationella beslut är att göra det enkelt för sig. Vad det snarare handlar om är olika förutsättningar i form av de avgörande skillnader som finns vad gäller medellivslängd, skolresultat, möjligheter att försörja sig och i vilken grad man känner trygghet.

Det liberala svaret borde vara att skapa lika förutsättningar. Då räcker ansträngning gott och väl. Det innebär inte att alla kommer få lika mycket, men det är å andra sidan inte heller ett mål i sig.

Och ett bra första steg i att skapa jämnare förutsättningar är att göra upp tanken om fattiga, icke-privilegierade och allmänt missnöjda människor som irrationella och känslostyrda. Det är snarare att de måste fatta beslut på andra premisser än de som tillhör medelklassen.

Annons
Annons
Annons
Annons