Annons

Mindre – men grövre – brottslighet hos unga kräver nytänk

Brottsligheten bland unga har minskat – och samtidigt flyttat in på nätet. Men gängkriminaliteten lär inte försvinna utan kraftiga åtgärder.
Ledare • Publicerad 8 juni 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Borås Tidnings politiska linje, som är moderat.
Inrikesminister Mikael Damberg höll i april en digital pressträff om förslag på ny lagstiftning och en uppdaterad lägesbild kring skjutningar, sprängningar och de brottsbekämpande myndigheternas samarbete mot grov och organiserad brottslighet.
Inrikesminister Mikael Damberg höll i april en digital pressträff om förslag på ny lagstiftning och en uppdaterad lägesbild kring skjutningar, sprängningar och de brottsbekämpande myndigheternas samarbete mot grov och organiserad brottslighet.Foto: Anders Wiklund/TT

En ny studie från Malmö universitet visar att brottsligheten bland ungdomar har halverats de senaste 20 åren. Minskningen gäller brott som skadegörelse, stöld och våld, både lindrigare och grövre. Den bygger på självrapporterad data som samlats in genom enkätundersökningar i skolor.

Robert Svensson, professor vid institutionen för kriminologi på Malmö universitet, är medförfattare till studien. Han poängterar att studiens resultat inte ska blandas ihop med den ökade gängkriminaliteten. Organiserad brottslighet har inte studerats i deras studie.

Annons

Polisen verkar dock inte hålla med om bilden som förmedlas av studien. Boxiau Pan, förundersökningsledare för ungdomsgruppen Roslagen, säger att de inte ser någon skillnad i ungdomars brottslighetsnivåer (SR 7/6). Även Dan Vikberg, fältassistent i Borlänge, delar denna bild. Dan Vikberg tror att detta beror på att det finns en benägenhet att människor inte anmäler de brott som de blir utsatta för.

Studien lyfter att orsaken till att ungdomar begår mindre brott är att brottsligheten har flyttats till nätet. Båda poliserna i intervjun håller med om detta, och vittnar om en stor ökning av brott på sociala medier. I och med digitaliseringen har också visst snatteri gått över till att hamna under kategorin ”ringa bedrägeri” på grund av självskanningskassor. Andra studier har visat att nätmobbning delvis kan komma att ersätta fysiskt våld (Brochado et al., 2017). Robert Svenssons studie framhäver vikten av vidare forskning på detta område. Enligt honom behövs mer forskning för att kunna fastställa om och i så fall i vilken omfattning traditionell kriminalitet bland ungdomar har ersatts av brottslighet på nätet.

Brottsligheten verkar alltså ändra form och digitaliseras. Enligt studien minskar den hos den bredare massan. Men den grupp ungdomar, som studien inte hanterade, som dras in i gängkriminalitet måste fortfarande hanteras. Polisen behöver mer resurser för att tidigare kunna fånga upp ungdomar som kommer i kontakt med organiserad brottslighet.

Även om kriminaliteten i stort har minskat så blir brotten grövre, vilket i slutändan skördar liv. Det brådskar att vända den trenden.

Mer polisnärvaro i strategiska miljöer – både på nätet och områden där problem med gängkriminalitet frodas – vore en bra början.

Edel Irén SegersamSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons