Annons

Mikael Hermansson: Mikael Hermansson: Alla samhällsaktörer ska leva upp till lagens bokstav och anda

Cementa-affären visar att priset blir allt högre för den som inte tar miljö och klimat på allvar.
Mikael HermanssonSkicka e-post
Ledarkrönika • Publicerad 4 augusti 2021
Mikael Hermansson
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Borås Tidning politiska etikett är moderat.
Cementas kalkbrott i Slite med täkten vid File Hajdar. Här bryts kalk för cementtillverking och här vill Cementa få fortsatt tillstånd att bryta kalk.
Cementas kalkbrott i Slite med täkten vid File Hajdar. Här bryts kalk för cementtillverking och här vill Cementa få fortsatt tillstånd att bryta kalk.Foto: KARL MELANDER/TT

”Det går … inte utifrån det redovisade underlaget i målet att bedöma i vilken grad påverkan på ekosystem och vattentäkter kommer att uppstå eller bedöma risken för sådan påverkan.”

Citatet är hämtat från Mark- och miljööverdomstolens beslut i målet 1579-20. Denna enda mening innehåller i praktiken allt som behövs för att hitta kärnan i de senaste veckornas stora tvistefråga – den så kallade Cementa-affären.

Dagens krönikör

Mikael Hermansson

är tidigare politisk redaktör för BT:s ledarsida.

Annons

Sveriges största cementtillverkare och tillika största, enskilda utsläppare av co2 vill utvidga sin verksamhet. Företaget har dryga 75 procent av den svenska marknaden, vilket i praktiken kan betraktas som en monopolställning, och har med undantag för Skövdefabriken koncentrerat sin verksamhet till Slite på Gotland. Cementtillverkningen hänger på förekomsten av kalk som bryts på olika ställen på den gröna ön, och är omgärdad av ett regelsystem med gränsvärden som inte får överträdas. Gällande tillstånd går ut den 31 oktober 2021.

Det kan i ljuset av detta te sig aningen underligt att företaget, som hållit på med sin ansökan sedan åtminstone 2019, inte ens gjort det som krävs för att ett sådant tillstånd ska vara möjligt att pröva.

”I samhället finns idag ett kunskapsläge som gör det omöjligt att fortsätta låtsas som det regnar när det gäller miljökrav och klimatåtgärder.”
Mikael Hermansson

En mening längre fram i beslutet fördjupar det inledande citatet:

”Cementa har inte genomfört någon historisk analys av den påverkan som nuvarande verksamhet hittills har haft. Bolaget använder mätdata från borrhål som de facto är påverkade av uttaget i produktionsbrunnarna i kommunens vattentäkt för att bedöma påverkan från täktverksamheten. Bolaget synes inte nyttja kunskapsunderlaget för att på ett vetenskapligt sätt kunna beskriva den kumulativa påverkan från nuvarande och ansökt verksamhet.”

Inte genomfört en historisk analys, inte ha nyttjat kunskapsläget, inte använt sig av vetenskapligt vedertagna metoder … Det står naturligtvis mycket mer i domstolens beslut än så; just dessa ord torde i sak dock svida mer än alla andra.

Om det, som i det enskilda fallet, finns risk för sänkta grundvattennivåer går det inte att köra på som om inget har hänt utan att först av allt kunna bevisa att sådan verksamhet är möjlig. Detta har Cementa inte klarat av. Mark- och miljööverdomstolen gjorde i det läget det enda möjliga och avvisade företagets ansökan.

I samhället finns idag ett kunskapsläge som gör det omöjligt att fortsätta låtsas som det regnar när det gäller miljökrav och klimatåtgärder. Är det något vi numera verkligen vet så är det att priset för att inte göra rätt i tid blir allt högre. Och behövs ytterligare påminnelser om vad som står på spel kommer FN:s klimatpanel IPCC med en ny sådan redan nästa vecka.

Men en sak har varit av godo i Cementa-affären: Beslutet blev startskottet för en motkampanj där argumenten mot miljö- och klimatlagarnas företräde entydigt visade sig handla om något som låg utanför domstolens hägn och stör. Detta med att beslutet att inte ta upp Cementas ansökan kunde leda till inställda byggen och hotade jobb i hela landet kan i ett avseende vara ett relevant argument. Men det är samtidigt det yttersta beviset på den svaga utgångspunkten.

Ingen samhällsaktör kan agera på ett sätt som inte lever upp till såväl lagens bokstav som dess anda. Det gäller naturligtvis även Cementa på Gotland.

Annons
Annons
Annons
Annons