Annons

Lövträdens återkomst när klimatet förändras

Granbarkborren har på senare år spritt sig över Central- och Nordeuropa. Förödelsen som skadeinsekten har lämnat efter sig har kostat mångmiljardbelopp.
Ledare • Publicerad 10 juli 2020
Detta är en ledarartikel som uttrycker Borås Tidnings politiska linje, som är moderat.
Skog med lövträd och barrträd.
Skog med lövträd och barrträd.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Förra året gick svenska skogsägare med förlust för flera miljarder kronor. Efter den torra sommaren 2018 följde ett regnigt 2019. Förutsättningarna för att skadedjuret granbarksborrar skulle svärma sig var tyvärr optimala.

Såväl staten som privata skogsägare tagit alldeles för lätt på risken med hårt gallrade trädmonokulturer. Genom att enbart plantera barrträd och gallra ut död ved och lövträd har man gjort skogsbruket effektivt. Men samtidigt har risken för att förlora stor areal i stormar och till skadedjur som granbarksborren blivit större.

Annons

Senaste året har mycket kritik riktat mot den skyddade skogen där det råder avverkningsförbud. Genom att de angripna träden inte blivit fällda har områdena blivit inkubatorer för insekterna som sedan har kunnat sprida sig till näraliggande skog. Efter mycket om och men har Skogsstyrelsen den senaste månaden börjat inventera angreppen i de skyddade områdena och avbarka de angripna granarna där.

Tvärt emot vad vissa naturskyddsorganisationer förordar behövs ett mer aktivt skogsbruk. Om större areal skog inte ska avverkas i förtid behöver skogsägarna verka mer förebyggande. Det gäller även i skyddad skog. Utvecklingen kräver en mer aktiv skogsskötsel än vad som tidigare skett. Borrangripna träd behöver fällas i ett tidigt stadium.

”Ett större inslag av lövträd i nyplanteringar och en mer selektiv gallring av skogen skulle på pappret vara mer kostsamt. Men på sikt skulle det möta de ökade riskerna för omfattande skador från väder och skadeinsekter.”

Skogsforskning visar att blanda in lövträd som björk i granbeståndet är ett effektivt sätt att förebygga många av riskerna med barrskog. Skogen blir mer motståndskraftig mot stormar och skogsbränder och granbarkborrsangreppen minskar då djuret ogillar doften av träden.

Ett större inslag av lövträd i nyplanteringar och en mer selektiv gallring av skogen skulle på pappret vara mer kostsamt. Men på sikt skulle det möta de ökade riskerna för omfattande skador från väder och skadeinsekter.

Mycket av den lövskog som tidigare fanns i södra Sverige har det senaste halvseklet ersatts med tall och gran. Men med väderförändringarna har lövskogens betydelse för ett hållbart skogsbruk blivit uppenbart.

Förhoppningsvis blir det fler löv i svenska skogar det kommande decenniet.

Pontus WesterholmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons