Ledare: Stefan Löfvens story stämmer inte

Ledare Artikeln publicerades
Stefan Löfvens förklaringar väcker nya frågor.
Stefan Löfvens förklaringar väcker nya frågor.

Har det verkligen skett ett omfattande arbete för att hantera den möjliga läckan vid Transportstyrelsen?

Skandalen kring IT-säkerheten och regeringen verkar vara långt ifrån över. Sveriges television avslöjade på måndagen att regeringskansliet under förra veckan gick ut med mejl och telefonsamtal till flera stora myndigheter och begärde in helt grundläggande information om deras säkerhetshantering. Myndigheter som Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skolverket fick frågor om de hade databaser med känslig information, om dessa var outsourcade, till vilka länder, samt om externa IT-tekniker haft tillgång till dem. Allt samtidigt som regeringskris pågick.

Mejlen som SVT fått tag på pekar mot att Regeringskansliet inte har koll på hur känslig information hanteras på myndigheterna och inte vetat om det kan finnas fler läckor. Talespersoner för regeringskansliet svarar visserligen att frågorna som skickades ut enbart var för att få formella svar på sådant man redan visste genom kontinuerlig dialog. Men efter de senaste veckornas avslöjanden låter förklaringen inte helt betryggande.

Vad har regeringen egentligen gjort sedan den blev varse att det fanns en möjlig läcka vid Transportstyrelsen. Borde sådana uppgifter som Regeringskansliet nu frågar efter varit det första man försökt få grepp om?

När hade Stefan Löfven egentligen tänkt berätta för Riksdagen om vad som hänt. Förklaringen vi fått har varit att regeringen hade fullt upp med att arbeta för att skadehantera och hindra läckan från att återupprepas. Men ett sådant arbete borde ha innefattat en inventering om vilka andra myndigheter som hade liknande arrangemang. Det vill säga ett arbete som tycks ha startat först förra veckan.

SVT:s avslöjande är ytterligare ett i raden av tecken på att Stefan Löfven inte gett oss korrekt information om hur hans regering försökt att hantera krisen. En annan fråga som allt fler ställt är vad som egentligen skett inne på regeringskansliet. Den officiella storyn är ju att statsministern inte blev informerad därför att infrastrukturminister Anna Johanssons statssekreterare missade att delge henne informationen denne fått från Säpo. Inrikesminister Anders Ygeman och försvarsminister Peter Hultqvist ska sedan heller inte ha vidarebefordrat sin information eftersom det inte har funnits lämpligt tillfälle.

Men förklaringarna ifrågasätts av de som har insyn i hur regeringskansliet arbetar. Under statsråden finns statssekreterare som har gemensamma möten på veckobasis där information om pågående arbete delges mellan departementen. På mötena närvarar alltid någon av statsministerns två statssekreterare. Sedan finns statsrådsberedningens möten där också säkerhetsfrågor behandlas. Där deltar statsministerns både statssekreterare. Hängslen och livrem alltså, för att statsministern ska ha all viktig information. Systemet är byggt för att funka även om det för stunden finns två eller tre statsråd som inte håller måttet. Sist men inte minst har regeringen infört ett säkerhetspolitiskt råd där statsministern, inrikesministern och försvarsministern alla ingår. Rådet sammanträder enligt Löfven en gång i månaden och ska diskutera just centrala frågor om rikets säkerhet.

Det är för många möten under för lång tid för att statsministern inte skulle ha fått reda på vad som skett på Transportstyrelsen. Särskilt inte om det skedde ett intensivt arbete på departementen för att hantera skadan.

Den story kring vad som hänt som statsministern hittills har försökt att sälja in stämmer inte.