Annons

Anela Murguz: Löftet var ökad integration – Norrbybarnen blev utan skola i närheten

Turerna kring Norrbyskolan visar varför flyttning av elever inte är rätt väg framåt.
Anela MurguzSkicka e-post
Ledare • Publicerad 13 november 2023
Anela Murguz
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Borås Tidning politiska etikett är moderat.
Norrbyskolan.
Norrbyskolan.Foto: Jan Pettersson

2011 upphörde Norrbyskolan att fungera som en grundskola. De skolor som låg närmast var Särlaskolan, Byttorpskolan och Hestra Midgårdsskolan, som många elever från Norrbyskolan så småningom hamnade i. Tanken var att det skulle leda till minskad skolsegregation. Men resultatet blev ett annat eftersom många föräldrar till barn på de andra skolorna valde att placera sina barn i friskolor.

Några år efter stängningen av Norrbyskolan började politikerna återigen att titta på möjligheterna att återuppta skolverksamheten där. Men som BT:s Erik Jullander kunde rapportera om häromveckan finns det fortfarande inget besked i frågan (BT 31/10), och sedan Särlaskolans låg- och mellanstadieelever flyttats till Byttorpskolan (som egen enhet) finns det inte längre någon grundskola kvar i närheten av Norrby.

Annons

Turerna kring Norrbyskolan är värda att ha i åtanke när liknande planer diskuterats i Sandvikens kommun i Gävleborgs län. Genom att avveckla mellanstadiet på en mer resursstark skola i kommunen ska skolans elever flyttas till en grundskola med betydligt tydligare socioekonomiska utmaningar.

När Sveriges Radio (8/11) i veckan uppmärksammade de upprörda Sandvikenföräldrarnas protester blev det genast en politisk snackis. Ord som att barnen användes som ”integrationsverktyg” och bussning av elever uttrycktes för att belysa det orimliga i beslutet.

”På samma sätt undviker man att ta itu med de verkliga problem som svensk skola står inför, där en av dem är att det på pappret heter att skolan är kompenserade, när den i själva verket förstärker skillnaderna mellan barn.”

Alldeles oavsett vad föräldrarna till de barn som berörs av den typen av beslut tycker kvarstår faktumet att elevers skolgång i på tok för hög grad avgörs av socioekonomiska faktorer. Vi har alltså en skola där föräldrarnas utbildningsnivå, inkomst, klasstillhörighet och i vissa fall till och med etnicitet påverkar hur väl barn lyckas i skolan. Ett sätt att komma åt problemet har varit lokalpolitikers försök att av integrationsskäl flytta på ett stort antal elever från en skola till en annan.

Problemet med den typen av åtgärder är knappast att barn reduceras till integrationsverktyg. Ett begrepp som för övrigt antyder att vissa barn helst inte ska sammanblandas med andra. Utan att det inte biter mot grundproblemet. Skolsegregationen är en konsekvens av segregationen som finns i samhället i stort. Och så länge man inte gör något åt exempelvis boendesegregationen kommer det alltid finnas segregerade skolor där barn med olika bakgrund aldrig får mötas.

På samma sätt undviker man att ta itu med de verkliga problem som svensk skola står inför, där en av dem är att det på pappret heter att skolan är kompenserade, när den i själva verket förstärker skillnaderna mellan barn. Och av Norrbyskolans exempel att döma var det återigen de mindre bemedlade barnen som fick betala ett högt pris för det.

Annons
Annons
Annons
Annons