Annons

David Lega: Nya åklagarkammaren behövs för att skydda EU

Som ersättare i Europaparlamentets budgetkontrollutskott ska jag göra mitt bästa för att Europeiska åklagarmyndigheten, Eppo, ska få verktyg att motverka brottslighet.
David Lega
Mitt Europa • Publicerad 1 juni 2021
David Lega
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Borås Tidning politiska etikett är moderat.
BRYSSEL 2019-05-16
EU-parlamentet, exteriör 
Foto: Yvonne Åsell / SvD / TT / Kod: 30202
** OUT DN, Dagens Industri (även arkiv) **
BRYSSEL 2019-05-16 EU-parlamentet, exteriör Foto: Yvonne Åsell / SvD / TT / Kod: 30202 ** OUT DN, Dagens Industri (även arkiv) **Foto: Yvonne Åsell/SvD/TT

Barcelona, Berlin, Bryssel, Köpenhamn, Nice, Paris, Stockholm. Listan kan göras lång över terrordåd med dödlig utgång som skakat Europa under de senaste åren. Den internationella terrorismen är ett otyg som inget enskilt land kan skydda sig mot på egen hand. På samma sätt krävs gemensamma tag för att komma till bukt med organiserad brottslighet, illegal vapenhandel, människosmuggling och narkotikasmuggling. Inte heller dessa ting tar hänsyn till nationsgränser.

Mitt Europa

David Lega

är Europaparlamentariker för Kristdemokraterna, som ingår i partigruppen EPP.

I dag, den 1 juni 2021, inleder den nyinrättade Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) sitt operativa arbete. Myndigheten har två huvudsakliga uppdrag. Dels ansvarar man för att utreda brott som skadar EU:s ekonomiska intressen. Dessutom kan man, med EU:s stats- och regeringschefers godkännande, ges befogenheter att bekämpa grov organiserad brottslighet, liksom terrorism.

Annons

Fem länder har än så länge valt att stå utanför Eppo, däribland Sverige. Jag kan ha förståelse för att vi som land har landat där vi är i dag. Möjligheten att utreda och lagföra gärningsmän är till syvende och sist en fråga som medlemsstaterna bäst sköter själva, utan EU:s inblandning. Att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt, på lägsta ändamålsenliga nivå, kallas subsidiaritetsprincipen och är ett av kristdemokratins främsta bidrag till den västerländska idédebatten. Den principen präglar och genomsyrar vårt sätt att se på EU. Den måste värnas.

Kampen mot den organiserade brottsligheten är emellertid så viktig att alla politiska nivåer, även EU, måste föra den.

Även vad gäller Eppo:s andra verksamhetsområde, att skydda EU:s budget från bedrägerier, ser vi att behovet bara kommer att öka under de närmaste åren. Förra sommaren enades EU:s ledare om den största budgetuppgörelse som någonsin kommit till stånd. För perioden 2021-2027 uppgår EU:s budget till hisnande 1074 miljarder euro. Till det ska läggas det paket på 750 miljarder euro som avsätts för att begränsa coronakrisens effekter på ekonomin, det så kallade NextGenerationEU, även känd som coronafonden. Dessa pengar lånas just nu upp på marknaden och kommer att betalas av dagens unga generation. Planen är att EU ska ge sig själva beskattningsrätt för att kunna täppa igen hålen på intäktssidan. Det är en skrämmande utveckling.

”Kampen mot den organiserade brottsligheten är emellertid så viktig att alla politiska nivåer, även EU, måste föra den.”
David Lega

Vi kristdemokrater tog kraftigt avstånd från den här överenskommelsen och röstade också mot den när den behandlades i Europaparlamentet. I tider som dessa, när EU:s utgifter tillåts skena i en aldrig tidigare skådad takt, är det viktigt att de myndigheter som har till uppdrag att granska utgifterna också får tillräckliga resurser för att klara av detta.

Som ersättare i Europaparlamentets budgetkontrollutskott kommer jag göra mitt bästa för att tillgodose att Eppo får de verktyg och resurser som krävs för att kunna fullgöra sitt viktiga uppdrag.

Annons
Annons
Annons
Annons