Annons

Klimatet avgör om fler vill bli företagare

Företagande och ambitionen att starta företag hänger intimt ihop med befolkningens attityder till företagande. Ett bra företagsklimat är därför A och O inför framtiden.
Ledare • Publicerad 10 maj 2019
Detta är en ledarartikel som uttrycker Borås Tidnings politiska linje, som är moderat.
Mycket hänger på hur landets kommuner beter sig mot företagarna.
Mycket hänger på hur landets kommuner beter sig mot företagarna.Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Under onsdagen kunde Entreprenörsforum presentera en regional studie av företagsklimat och attityder till företagande i Sverige. Gotland har den högsta entreprenöriella aktiviteten medan Värmland hamnar i botten. Västra Götaland befinner sig på företagsamhetens ”mellanmjölknivå” och visar sig vare sig i toppen eller botten i någon av de tretton parametrar som undersökningen tar fasta på.

Halland däremot, är ett grannlän som utmärker sig positivt. Så gör även Jönköping.

Annons

Det finns många förklaringar till varför skillnader i företagsklimat kan få så stort genomslag. Och en regional jämförelse blir per definition ett snitt av något som i allt väsentligt påverkas mer av hur det kommunala företagsklimatet ser ut. Det är också på den nivån som attityden till företagsamhet märks av på ett handfast sätt. Ett bra exempel på detta står att finna i Borås.

Näringslivsstrukturen i Sjuhäradsmetropolen i dag hänger dels samman med en utveckling där många mindre företag har tagit över efter det att de större gick i graven på 70- och 80-talet. Borås näringsliv är i dag mer mångfacetterat än någonsin tidigare. Men näringslivsklimatet är kärvare. Enligt Svenskt näringslivs årliga mätningar har det visserligen förbättrats något efter det stora raset till 173 plats i den nationella rankningen. I höstas hamnade Borås på 94:e plats av 290.

Det är inte bra. Det vittnar om ett svagt intresse från kommunens sida för företagandets villkor. Men den placeringen kan och bör skyndsamt bli bättre. Sedan är det också viktigt att kommunens tjänstemän förmår att behålla det goda läget när det väl infinner sig. Inte minst viktigt är det för att säkra förutsättningarna för ett framtida, blomstrande företagsklimat.

Blivande företagare är inget som växer på träd. Det klimat som kommunen bestämmer sig för att ha göder ny företagsamhet. Vilket i sin tur direkt och indirekt föder kommunen. Borås och landets 289 övriga kommuner har en läxa att göra.

Annons
Annons
Annons
Annons