Annons

Karin Karlsbro: Låt inte coronakrisen bli en demokratikris!

I december 2019 försökte några läkare i Wuhan varna kollegor om patienter med symtom som liknade det kraftiga utbrottet av SARS-CoV. Viruset, som gav feber, hosta och andningssvårigheter, orsakade den globala coronaepidemin.
Karin Karlsbro
Mitt Europa • Publicerad 6 april 2020
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Borås Tidning politiska etikett är moderat.
Ett porträtt av läkaren som upptäckte och varnade för coronaviruset, Li Wenliang, återspeglas i ett bussfönster i Tjeckiens huvudstad Prag.
Ett porträtt av läkaren som upptäckte och varnade för coronaviruset, Li Wenliang, återspeglas i ett bussfönster i Tjeckiens huvudstad Prag.Foto: Petr David Josek

Men istället för att lyssna valde de kinesiska myndigheterna att tysta läkarna. De greps omedelbart och straffades för att ”sprida falska rykten”. Kina försökte länge mörklägga faran för omvärlden, och bara ett par månader senare var katastrofen därför ett faktum.

Li Wenliang, en av de läkare som greps i Wuhan, dog i början av februari av det virus han desperat försökte varna världen för. Så börjar en pandemi, i det fördolda. Tystnad är en gynnsam grogrund för samhällsfaror.

Annons

Kina är en diktatur där det fria ordet inte existerar. Samma sak med mullornas Iran där myndigheterna lade locket på inför den fruktade smittan. Än en gång har vi fått ett kvitto på att diktaturernas svaghet och oförmåga.

Medan världen nu brottas med att hindra smittspridningen och rädda liv så ser andra makthavare en möjlighet att stärka sitt grepp om makten.

I EU-landet Ungern har premiärminister Victor Orbán med Coronkrisen som ursäkt drivit fram en lag som ger regeringen oinskränkt makt på obestämd tid. Han kan numera upphäva lagar och införa nya bestämmelser helt utan att parlamentet får sammanträda eller kan invända. Man kommer även införa fängelsestraff för “spridande av desinformation” under pandemin. Orbán har därmed i princip avskaffat demokratin i Ungern. Mot detta borde EU:s medlemsländer protestera högt, utbetalningarna av EU-stöd stopps och Ungern ställas mot väggen – ska de vara med i EU, eller inte?

Situationen vi befinner oss i är exceptionell och kräver extraordinära åtgärder, kring det råder ingen tvekan. Men det får inte göras godtyckligt, oproportionerligt eller till priset av att demokratin åsidosätts.

Skyddet för de mänskliga rättigheterna måste bestå även, eller till och med särskilt, i tider av kris. I Europakonventionen för de mänskliga fri- och rättigheterna stadgas när och hur länder får begränsa individers rättigheter i situationer där staten till exempel behöver stoppa spridning av smittsam sjukdom.

Åtminstone sex europeiska länder har hittills meddelat Europarådet att de kommer avvika från konventionen med anledning av den pandemin. Fler är på väg att följa efter. I Frankrike och Italien patrullerar beväpnade soldater på stadens gator för att se till att folk håller sig hemma. EU måste vara vaksam på att andra medlemsländer inte följer Ungerns exempel.

Att som makthavare inte göra tillräckligt kan få katastrofala konsekvenser, men att gå för långt kan göra det likaså. Vi måste orka och stå emot när totalitära krafter försöker använda pandemin som ursäkt för att kränka mänskliga rättigheter. Annars kan början på en pandemi bli slutet för demokratin.

Annons
Annons
Annons
Annons