Annons

Hokus pokus om knäleder är ovärdigt ett rättssamhälle

Det går att ha olika åsikter i migrationsfrågan. Men det går knappast att hävda att en åldersbedömning som genomförs med så ifrågasatta metoder ska få bidra till att fälla avgörandet i en asylprocess.
Publicerad 13 oktober 2018
Detta är en ledarartikel som uttrycker Borås Tidnings politiska linje, som är moderat.
Elias Palm, överläkare i rättsmedicin, under Rättsmedicinalverkets presskonferens om medicinska åldersbedömningar i Stockholm.
Elias Palm, överläkare i rättsmedicin, under Rättsmedicinalverkets presskonferens om medicinska åldersbedömningar i Stockholm.Foto: Hossein Salmanzadeh/TT

Allt färre barn söker asyl på egen hand i Sverige. Fram till 19 juni i år rör det sig om endast 449, varav 111 är flickor. Statistiken visar att cirka 56 procent av dem kommer att få uppehållstillstånd, men det kommer att dröja cirka 565 dagar innan de får besked om detta.

För många kommer denna väntan att bli allt annat än lätt.

Annons

Att dra slutsatser om framtiden utifrån dagens statistik är vanskligt. Migrationsverkets prognos för helåret 2018 spretar mellan 900 till 2400 barn. Minst lika vansklig är den process som handlar om att åldersbestämma barn.

2017 infördes nya regler i utlänningslagen som innebär en skyldighet för Migrationsverket ”att göra en åldersbedömning i ärenden där det finns skäl att ifrågasätta en sökandes uppgift om att denne är barn”. Det görs genom en så kallad medicinsk åldersbedömning som i slutändan leder fram till ett rättsmedicinskt utlåtande. Denna hantering är idag starkt ifrågasatt.

Att röntga visdomständer, handleder och knäleder må vara möjligt rent tekniskt, men frågan är om det är processer som i alla avseenden kan beskrivas som fullt ut rättssäkra om de omges med så stor osäkerhet som de uppenbarligen gör.

Av fredagens Svenska Dagbladet framgick att Rättsmedicinalverket nu backar och medger att det inte går att hävda att knät hos de flesta har växt färdigt vid mellan 22 och 28 års ålder. Ett sådant påstående saknar vetenskapligt stöd. Därmed torde det också vara svårt att fortsätta hävda, att en sådan mätning ska ligga till grund för att fastslå vem som är över respektive under 18 år.

Juridik är ingen exakt vetenskap. Det är inte heller läkarvetenskapen; det är rimligare att tala om att forskningsresultat är provisoriska sanningar i väntan på nya rön och upptäckter. Enligt Svenska Dagbladet säger sig Migrationsverket inte tillmäta den ifrågasatta metoden någon större betydelse, något som motsägs av de juridiska experter som tidningens reporter Negra Efendic har talat med. De menar tvärtom att formuleringarna om mognaden i lårbenets tillväxtzon ”ges stor betydelse i besluten”.

Reglerna om åldersbestämning ska vara rättssäkra. Det enda tänkbara i detta läge är att börja om, ta fram pålitliga metoder och använda dessa på ett ansvarsfullt sätt. Barn på flykt ska inte hanteras på ett så godtyckligt sätt som nu.

Annons
Annons
Annons
Annons