1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Lennart Hjelmstedt: Regler som kommer för sent

Varberg har just gått in i en explosiv utvecklingsfas. Bygget av tågtunneln under stan har inletts och vi kommer att tvingas leva med byggstök i fyra-fem år.
Varberg växer åt alla håll. Västerport ska rymma 5000 människor – en betydande förändring av staden.

En ny bro är snart klar och ska leda till Getterön. Under den är man i färd med att vidga rangerbangården. Ett långt tråg för järnvägen och en ny station ska byggas. Stora delar av träden runt nuvarande stationshuset har kapats. Ingen omelett utan knäckta ägg. Tunneln är trots allt efterlängtad. Järnvägen har varit en barriär mellan centrum och havet.

Det är det ena. Det andra är att arkitekttävlingen om tolv lägen i den nya stadsdelen Västerport (södra delen), har avslutats och förslagen lagts fram. Exploatörerna är utsedda. När h e l a Västerport är klart ska här bo 5 000 personer. Det låter som ett miljonprogram men de lösningar som utarbetats är i många fall fyndiga och originella. Flera hus får t ex takterrasser. Den arkitektoniska kvaliteten kan man diskutera. Den är ganska traditionellt modernistisk. Den kompakthet som det blir försöker man reducera med uppdelade fasader. Stan ska ju förtätas så sex våningar kommer att vara vanligt.

Kommunen håller som bäst på med att utarbeta ett stadsbyggnadsprogram. I senaste laget, kan man tycka, eftersom så mycket redan förstörts under den hetsiga förtätningsrörelse som pågår med höghus på åtta våningar mycket centrumnära och ett tolv-fjortonvåningshotell i Västerport!

Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Borås Tidning politiska etikett är moderat.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på bt.se, appen MinBT och e-tidning alla dagar. 3 månader för endast 99 kr! (ord pris 597 kr)

Stadsbyggnadsprogrammet innehåller en uppsättning kloka regler. Staden ska förändras med särskild omsorg om Varbergs identitet och integrera ny bebyggelse i den befintliga staden, heter det. Men mycken skada har redan skett. Tydligast blir det vid Östra Vallgatan där den gamla, kulturskyddade stadskärnan i skalan 1-3 våningar har Lorensbergsmassivet på 6 våningar mitt över gatan. För att inte tala om nya hus i den skalan och högre vid Östra Långgatan. ”Varberg stadsbild och kulturhistoriska arv är en ovärderlig resurs som skapar stadens identitet och är basen för ett rikare stadsliv”, heter det i utkastet till program. Ack, hade man uttalat detta tidigare hade kanske några mastodontprojekt kunnat anpassas till omgivningen!

Förhoppningen är att Västerport ska kunna smälta samman med stadskärnan när järnvägen grävts ner i marken. Men detta är en from förhoppning. I Västerport byggs det rikligt med affärslokaler i bottenplanet. Den sviktande handeln i stadskärnan kommer inte bara att behöva konkurrera med gallerian utan också med det moderna Västerport och dess köpstarka invånare. Följden av det är att Varbergs stadskärna förflyttas till Västerport och resten blir allt ödsligare. Det kommer att i grunden förändra den gamla 1600-talsstaden.