Hermansson: Det är inte militären som begår tjänstefel

Ledare Artikeln publicerades
ÖB Micael Bydén bland sina – alltför få – soldater.
Foto:Tomas Oneborg/SvD/TT
ÖB Micael Bydén bland sina – alltför få – soldater.

När ledande militärer pekar på besvärande brister i dagens försvarsdoktrin, väljer ansvariga politiker att hellre fortsätta med att begå tjänstefel.

I onsdagens Svenska Dagbladet avslöjade tidningens säkerhetspolitiske kommentator Jonas Gummesson att landets två högsta militärer, ÖB Micael Bydén och Högkvarterets chef Dennis Gyllensporre pekat på fördelarna med ”traktatsbundna försvarsförpliktelser” för svensk försvarsförmåga. Läs ”Nato” så blir det begripligare.

Begreppet används i en rapport som lämnades in dagen efter att försvarsmaktens budgetunderlag för 2018 presenterades i förra veckan, och som visade på stora underskott. Att i ett läge då den svenska försvarsförmågan är kraftigt nedsatt antyda att det skulle finnas fördelar med att ingå i ett traktatsbundet samarbete kan aldrig vara fel. När det fattas i runda slängar minst 6,5 miljarder för att klara det mest basala och mångdubbelt mer om hela Sverige ska kunna försvaras, för att inte tala om att också kunna leva upp till de solidaritetsdeklarationer till andra länder i vår närhet som utställts, vore motsatsen snarare att betrakta som tjänstefel.

Att vänsterpartisten Stig Henriksson anser att de båda generalerna inkräktar på politikernas område är i allt väsentligt positivt. Det är givetvis inte Henrikssons avsikt men det innebär faktiskt ett medgivande av hans eget och andra försvarspolitikers misslyckande.

Det faktum att Sverige i dag saknar tillräcklig försvarsförmåga beror på politiska beslut, inte militära.

Så i stället för att övertolka vad Bydén och Gyllensporre skriver, finns det i stället all anledning att ställa frågor om huruvida dagens försvarsdoktrin med bilateralt samarbete med Storbritannien och USA, och samarbetsavtal med Nato, – men utan förpliktelser – verkligen ger det Sverige behöver för att kompensera för många mandatperioders aktiva av- och nedrustningspolitik. Men en fortsatt vägran att ta steget fullt ut och bli medlem i den allians som Sverige likafullt till 100 procent är beroende av för vår försvarsförmåga är dessvärre svar nog.

Det om något är ett tjänstefel.