Annons

Härma Uppsala med stolthet, Borås stad!

Gärna förebyggande insatser, men stöket på resecentrum kräver först och främst myndigheters närvaro.
Ledare • Publicerad 6 april 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Borås Tidnings politiska linje, som är moderat.
Inte stadens tryggaste miljö direkt. Kan kameraövervakning göra Resecentrum mindre oroväckande?
Inte stadens tryggaste miljö direkt. Kan kameraövervakning göra Resecentrum mindre oroväckande?Foto: Lars-Åke Green

Otrygga resecentrum har de senaste veckorna varit föremål för både lokala och nationella diskussioner.

Det är inte en dag för tidigt, särskilt med tanke på att den misstänkta gärningsmannen i Vetlanda ska ha tillbringat mycket tid vid stadens avgångs- och ankomsthallar där bland annat droghandel sker (SR 16/3). Även Borås och Nässjö vittnar om liknande problem.

Annons

En blick åt nordost kan dock ge inspiration till lösningar. De senaste åren har Uppsala uppmärksammats för bekymmer med stökiga ungdomar och kriminalitet kopplad till droger vid stadens resecentrum. Enligt kommunens säkerhetschef Anders Friberg ledde en gemensam satsning mellan kommunen och polisen till att en stor del av kriminaliteten upphörde: ”Det blev snabbt känt att det här var inte en plats man kunde uppehålla sig på och bedriva den sortens verksamhet.” (SR 16/3) Konkret innebar satsningen att socialtjänsten och polisen samlades under ett antal kvällar och nätter och tog med sig misstänkt drogpåverkade för provtagning. Då upptäcktes även efterlysta personer, ungdomar på rymmen från HVB-hem och situationer som ledde till orosanmälningar.

Ytterligare en åtgärd var bättre belysning, och utökad kameraövervakning har hjälpt polisen att klara upp brott. Resultatet av insatsen: 76 procent färre misshandelsbrott.

”Från politiskt håll är reaktionerna väntade; borgerligheten vill se just fler kameror och även väktare, medan vänstern fokuserar på förebyggande, kommunalt arbete.”

Det är därför utmärkt att Borås stad planerar att sätta upp övervakningskameror vid resecentrum, detta efter händelsen i mitten av mars då en äldre man misshandlades av ett gäng ungdomar. Det var dessvärre inte en enskild händelse, tvärtom har en rad incidenter lett till att platsen har blivit en av stadens mest otrygga, vilket även Boråspolisen Nadim Ghazale har larmat om.

Fler övervakningskameror innebär inte per automatik att problemen upphör, en del av dem kan snarare flyttas till ensligare platser. Brott ska utredas oavsett var de begås, men det finns ett stort värde i att den skötsamma allmänheten skyddas från brottslighet som en liten minoritet står för.

Från politiskt håll är reaktionerna väntade; borgerligheten vill se just fler kameror och även väktare, medan vänstern fokuserar på förebyggande, kommunalt arbete. Vänsterpartiets gruppledare Ida Legnemark förklarar situationen med att ungdomar har fått för lite stöd på grund av verksamheter som har ställts in som en följd av pandemin, och föreslår mer resurser till socialtjänsten (BT 17/3).

Det finns både mänskliga och samhällsekonomiska vinster med förebyggande åtgärder riktade mot unga personer som riskerar att hamna i kriminalitet. Men de räcker inte för att minska otryggheten här och nu, och inte heller för att klara upp de brott som begås på den plats som många kollektivresenärer behöver passera för att ta sig till och från jobbet.

Vetlanda, Nässjö och Borås måste inte uppfinna hjulet själva. Kontakta Uppsala, fråga hur socialtjänsten och polisen bar sig åt för att ta tillbaka tryggheten. Synliga poliser är naturligtvis effektivt, men bättre belysning, fler väktare och kameror vore en bra början även här.

Uttrycket ”copy with pride” – att kopiera med stolthet – har myntats av en anledning.

Kajsa KettilSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons