Annons

Karin Karlsbro: Handelspolitik för jätteuttrar och myrslokar

Måste handel ställas mot hållbarhet? Nej säger jag.
Karin Karlsbro
Gästkrönika • Publicerad 4 februari 2023
Karin Karlsbro
Detta är en personligt skriven text i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
En myrsloksfamilj på en djurpark i Colombia.
En myrsloksfamilj på en djurpark i Colombia.Foto: Christian Escobar Mora

Handel är en förutsättning för hållbar utveckling. Hur hade Sverige tagit sig ur fattigdom om vi inte kunnat handla med andra länder? Skog och råvaror har gjort oss rika. Ska inte andra länder få göra samma resa?

Dagens krönikör

Karin Karlsbro

är Europaparlamentariker för Liberalerna, som ingår i partigruppen Renew Europe.

När vi talar om handel med Sydamerika konfronteras vi med hur regnskogen påverkas. Och det är högst relevant. Om vår konsumtion leder till utarmning och avskogning så sågar vi av den gren vi sitter på.

Annons

Det har därför varit särskilt spännande att vara ansvarig för att förhandla fram ett nytt avtal mellan EU och Guyana som ska möjliggöra handel med skog som avverkats på laglig väg. Avtalet sätter fingret på hur vi tack vare Europasamarbetet kan skydda biologisk mångfald och samtidigt främja handel med varor som producerats på ett schysst sätt.

I nordöstra Sydamerika ligger Guyana som till ytan består av över 80 procent regnskog. Regnskogen fyller flera viktiga funktioner. Förutom att vara ett av världens största och mest artrika ekosystem binder regnskogen miljontals ton koldioxid varje år. Det finns med andra ord goda skäl att bidra till att Guyanas skogar hanteras på ett varsamt sätt.

Hoten mot regnskogen är många och trots att Guyana hittills varit förskonat från kraftig avskogning har det funnits en oro för att olaglig avverkning skulle bidra till att andelen regnskog minskar. I andra länder har mark där regnskogen en gång växt fått ge plats åt plantager för produktion av palmolja och soja, på den biologiska mångfaldens bekostnad.

”De allra flesta av oss vill göra hållbara val, men det är väldigt svårt att veta om en produkt har lett till avskogning eller inte. Det kommer framöver bli lättare.”
Karin Karlsbro

Att motverka illegal avskogning men samtidigt stödja dem som brukar skogen hållbart har varit mina utgångspunkter när jag lotsat avtalet genom parlamentet. Det innebär att skogsprodukter som avverkats illegalt inte längre ska få säljas på den europeiska marknaden.

De allra flesta av oss vill göra hållbara val, men det är väldigt svårt att veta om en produkt har lett till avskogning eller inte. Det kommer framöver bli lättare då Guyanas myndigheter nu skärper kontrollen av hela kedjan från trädplanta till färdig skogsråvara. Det gör det också lönsammare för dem som producerar skogsvaror i Guyana att bruka skogen på ett lagligt sätt istället för att bidra till illegal avverkning.

Precis som i Sverige är skogen viktig för människor på olika sätt även i Guyana. Därför är det en styrka att man redan från början när avtalet började tas fram, inkluderade både civilsamhället, skogsägare, skogsbolag och representanter för ursprungsbefolkningar satt med vid förhandlingsbordet.

Ibland kan det vara lätt till att reducera handelsavtal med andra länder till att handla om kronor och ören. De senaste årens starka fokus på hållbarhet visar att handel handlar om så mycket mer. För Guyanas företagare innebär det att det kommer bli lättare och mer lönsamt att göra rätt för sig, för konsumenter som köper timmer från Guyana kommer tryggheten om att avverkningen gått rätt till och för regnskogens jätteuttrar och myrslokar ser framtiden ljusare ut. Det kallar jag grön liberalism.

Annons
Annons
Annons
Annons