Förtroendet har ingen prislapp

Ledare Artikeln publicerades
Sobacken-bygget ser just nu ut att få en prislapp på 3,9 miljarder kronor.
Foto: Anton Hedberg
Sobacken-bygget ser just nu ut att få en prislapp på 3,9 miljarder kronor.

Ansvarsfrågan är inte den viktigaste just nu. Det enda som betyder något är hur stadens ledande politiker agerar hädanefter så att det enorma budgetöverdraget för det nya kraftvärme- och reningsverket inte upprepas.

Beskedet om att Borås Energi och Miljö AB behöver minst 500 miljoner kronor utöver de 3,2 miljarder som bolaget redan fått för att på Sobacken bygga ett nytt reningsverk och ett nytt kraftvärmeverk var knappast vad stadens ledande politiker förväntade sig. Under måndagen presenterades resultatet av det ”särskilda uppsiktspliktsärende” som blev följden av den kallduschen.

Föga förvånande får bolagets nuvarande styrelse och dess förre vd, Gunnar Peters, bära ansvaret. Men den styrelse som lade fram underlaget till beslutet är inte samma som den som är verksam idag. Den har redan fått ansvarsfrihet. Och Peters har lämnat sin tjänst.

Ansvarsfrågan måste breddas. Det är inte bara de som är direkt inblandade som ska ställas till svars. Låt vara att dagens styrelse lämnade delegation till vd:n att teckna alla avtal mer eller mindre fritt för bolagets ledning som han ville. Det går inte heller att bortse ifrån att Peters avgång genomfördes väldigt hastigt och att den kan ha medfört att tekniskt kunnande om projektet har gått förlorad. Men kritik för dessa tillkortakommanden har knappast någon bäring på själva fördyringen av Sobackensatsningen. Till inte obetydlig del – 200 miljoner – har däremot de många överklaganden gjort det.

En hel del talar för att styrelsen var bländad av Peters starka engagemang för Det Stora Projektet. Den borde kanske ha hållit honom i kortare tyglar än som nu blev fallet. Styrelsen borde också ha haft förmågan att ställa sin vd mot väggen och kräva tydligare besked om läget. Men samtidigt visar utredningen att Peters själv inte hade koll på mångmiljardprojektets ekonomiska sida.

Men bör inte även den ”styrgrupp” som representerat kommunstyrelsen få sin beskärda om än väsentligen mindre del av ansvaret? I rapporten förminskas dess roll på ett sätt som gör att det finns anledning att undra om vilka frågor som ställdes till bolaget under de ”informationsträffar” som anordnades.

På måndagen presenterade kommunchefen Svante Stomberg (till höger) utredningen om fördyringen av EMC-projektet på Sobacken. I utredningsgruppen ingick bl a stadens ekonomichef Magnus Widén (till vänster).
Foto: Jan Pettersson
På måndagen presenterade kommunchefen Svante Stomberg (till höger) utredningen om fördyringen av EMC-projektet på Sobacken. I utredningsgruppen ingick bl a stadens ekonomichef Magnus Widén (till vänster).

Alla kostnader – oavsett vem eller vad som orsakat dem – kommer förr eller senare att hamna i knät på skattekollektivet och avgiftsbetalarna. Överdraget mot budget kan landa på drygt 700 miljoner kronor. VA- och avfallstaxan, priset för fjärrvärmen och i förlängningen även nivån på skatteuttaget kommer att påverkas. Riskekvationen innehåller många faktorer. Bolaget kan inte räkna med att göra vinst på verksamheten under de kommande 25 åren. Anläggningstillgångarna måste skrivas ned: ”Med tanke på den instabilitet som framgår av bolagets prognos, de risker bolaget identifierar i sin riskprognos samt att det återstår mycket av projektet, bland annat uppförandet av kraftvärmeverket, bedömer utredningsgruppen risken för ytterligare avvikelser som stor”.

Ytterst handlar den sorgliga hanteringen av Borås stads största investering någonsin om att återställa boråsarnas förtroende för sina politiker och för kommunen som central samhällsorganisatör. Med all respekt för ansvarsfrågan, och trots att pengarna fortsätter att rulla, är det enda relevanta i dagsläget att dra lärdom och att blicka framåt.