Annons

Företagen måste ta större ansvar för sina elsparkcyklar

Jag skrev ledaren ”Låt Voi rulla i Borås” sommaren 2019. Så här i efterhand kan jag konstatera att det var lite väl optimistiskt. För det gick ju inte särskilt bra med de där elsparkcyklarna.
Ledare • Publicerad 7 juni 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Borås Tidnings politiska linje, som är moderat.
Boråsaren Peter Henningsson reagerar på elsparkcyklar som körs ovarsamt och som överges på gatan. I torsdags forslade han bort en elsparkcykel som hade lämnats på Södra torget mitt i lunchrusningen.
Boråsaren Peter Henningsson reagerar på elsparkcyklar som körs ovarsamt och som överges på gatan. I torsdags forslade han bort en elsparkcykel som hade lämnats på Södra torget mitt i lunchrusningen.Foto: Kajsa Kettil

Få kan ha missat deras intåg i Borås. De är överallt, de omtalade gröna elsparkcyklarna. I BT (3/6) träder flera kritiska boråsare fram. De vittnar om att elsparkcyklarna parkeras på olämpliga platser samt att ungdomar kör snabbt och hänsynslöst. Det har också lett till problem vid flera skolor i Borås. I mejlkonversationer till tekniska förvaltningen skriver personal att det susas fram på skolgården, att elever tävlar med varandra, krockar med parkerade bilar och i vissa fall även kör med dem inomhus.

Företaget bakom elsparkcyklarna i Borås blev inte Voi, utan Tier, och deras hantering av kritiken imponerar inte. Till BT säger regionchefen Joar Bjelkholm att det är främst individens ansvar att både köra och parkera sparkcyklarna på ett lämpligt sätt. Men när så inte sker, vems ansvar är det då?

Annons

Ett problem är att det tyvärr finns gott om incitament för boråsarna att missköta användningen av elsparkcyklarna. För som ledarskribenten Håkan Boström lyfter fram i en artikel i Göteborgs-Posten (10/10 2019) slänger man inte sin cykel hursomhelst på gatan eftersom man äger den. Elsparkcyklarna äger man inte, utan brukar, och tar därför inte lika väl hand om dem.

”I en tid då människan i vår del av världen tenderar att konsumera för mycket är det förstås välkommet med initiativ som bidrar till att tänka om. Men inte på bekostnad av allmänhetens trygghet och säkerhet på vägar och gångbanor.”
Anela Murguz

Men företaget kan inte enbart hänvisa till förarnas eget ansvar. Det saknas till exempel en fast punkt för sparkcyklarna likt kommunens uthyrningsmöjligheter för vanliga cyklar. Vill företagen bakom elsparkcyklarna på allvar etablera sig i mindre kommuner borde de inte be om mer tid och tålamod från invånarna, utan utveckla samlingspunkter för sparkcyklarna och begränsa parkeringen av fordonen till dessa platser över natten. Då hade man också främjat fordonets egentliga syfte: att underlätta för boråsarna att ta sig från punkt A till B, inte driva runt på trottoaren för skojs skull.

För som också konstaterats tidigare är det inte fordonet i sig som risken ligger i. Det är föraren som utgör faran. Här saknas dock ett tydligt regelverk, ägande och kontroll vilket gör att riskerna med elsparkcyklar är större jämfört med andra fordon, och det bör tas på allvar.

Trenden har dock varit tydlig de senaste åren. Fler ser fördelen med att hyra framför att äga. Det gäller inte bara elsparkcyklarna utan även bilar, stugor och dylikt. I en tid då människan i vår del av världen tenderar att konsumera för mycket är det förstås välkommet med initiativ som bidrar till att tänka om. Men inte på bekostnad av allmänhetens trygghet och säkerhet på vägar och gångbanor. Vill elsparkcykelföretagen sålla sig till listan över seriösa och tongivande företag i den växande delningsekonomin behöver de ta ansvar för de tjänster de erbjuder.

Anela MurguzSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons