Ledare: Det har varit ett misstag att inte ålderspröva asylsökande

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Fredrik Sandberg/TT

Misstanken om att många asylsökande har varit äldre än de utgett sig för att vara har tärt på förtroendet för svensk asylpolitik, och därmed också hjälpt SD till de nuvarande opinionssiffrorna.

En del ur flyktinggruppen ensamkommande barn kan i själva verket vara vuxna män. Enligt Rättsmedicinalverket har runt 80 procent av de fall som varit tveksamma och fått genomgå den nya medicinska åldersbedömningen hittills visat sig vara vuxna.

Att situationen kunnat uppstå är inte konstigt. Asylsökande som säger att de är under 18 år har större chans att få uppehållstillstånd - de har inte kunnat bli så kallade Dublinärenden och skickats tillbaka till första mottagningsland - och de har tillgång till större förmåner under väntetiden.

Under en period av flera år valde Migrationsverket att nästan alltid att acceptera den ålder som den sökande uppgav. Tidigare ålderstester med handledsröntgen och tandröntgen användes sällan. En anställd handläggare på Migrationsverket har berättat att det gick ut inofficiella riktlinjer att acceptera angiven ålder om den sökande såg yngre ut en 40 år. Devisen var att man skulle tro på den asylsökande. En god tanke.

Valet att under flera år inte ålderstesta skadade dock rättssäkerheten i asylprocessen. Policyn måste i princip ha tvingat asylsökande att ljuga om sin ålder.

I och med att grannländerna fortsatte att ålderstesta styrdes en stor del av invandringen av unga män över till Sverige. Inget annat europeiskt land såg samma våg av ensamkommande barn från framförallt Afghanistan som kom till Sverige under 2015.

Vågen ledde till att den rödgröna regeringen valde att överge Sveriges tidigare mer solidariska asylpolitik. Mottagningen blev för svår att hantera när skillnader i regelverk drev lejonparten av migranterna till ett enda land.

Nationalekonomen Tino Sanandaji har uppskattat merkostnaderna för gruppen ensamkommande under 2016 till drygt 30 miljarder. Men problemen handlar inte bara om de stora talen. Riktiga barn hamnade i utsatta situationer. Barn i nedre tonåren har fått dela förläggning med män i 30-årsåldern.

Att kalla vuxna för barn skadade också tilliten inom det svenska samhället. Så gott som alla kulturer försöker upprätthålla en gränsdragning mellan barn och vuxen.

Falska åldersangivelsen har också komplicerat rättsprocesser i Sverige. Mannen som mördade en kvinna på ett HVB-hem i Mölndal hade skrivits in som 15-åring men visade sig vara vuxen. I den pågående rättegången om det så kallade sommarstugemordet i Arboga råder oklarheter om en av de åtalade var 20 eller 25 år vid tiden för dådet.

Sverigedemokraterna sannolikt tjänat på debatten om de ensamkommandes ålder. Få fenomen inom migrationen har varit så uppmärksammade. Det har setts som ett bevis på att migrationspolitiken varit korrumperad och orättvis. Att SD nu enligt en del opinionsmätningar kan vara största riksdagsparti har vi alltså delvis Migrationsverkets policy att tacka för.

Att ålderspröva fall där asylsökandes ålder där det råder tveksamheter är ett nödvändigt steg på vägen tillbaka till en fungerande solidarisk migrationspolitik.