Annons

Jesper Strömbäck: Demokratin avvecklas inte över en natt

Med tanke på att Sverige har varit en demokrati i drygt hundra år skulle man kunna tro att de flesta vet vad demokrati innebär. Av debatten att döma verkar det dock som om många har en allt för grund förståelse för demokratin.
Jesper Strömbäck
Gästkrönika • Publicerad 5 december 2022
Jesper Strömbäck
Detta är en personligt skriven text i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Donald Trump är en av de politiska krafter som successivt monterar ned demokratin.
Donald Trump är en av de politiska krafter som successivt monterar ned demokratin.Foto: Jacqueline Larma

Demokrati innebär nämligen mer än bara att det hålls regelbundna, allmänna och fria val. Sådana val är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för att ett land ska vara demokratiskt. Det borde räcka med att se på Ryssland och Iran för att inse det. De håller val men är inte demokratiska.

Dagens krönikör

Jesper Strömbäck

är professor i journalistik och politisk kommunikation.

Den främsta demokratiska grundbulten är principen om alla människors lika värde och medborgarskapet. I en demokrati är medborgarskapet och att alla medborgare ska ha samma rättigheter och skyldigheter helt grundläggande. Det ska inte spela någon roll om man exempelvis är född i eller utanför landet eller om man är rik eller fattig. Det enda som ska spela någon roll är medborgarskapet.

Annons

En annan viktig aspekt av demokratin är rättssäkerheten. Den omfattar bland annat att alla ska vara lika inför lagen, rätten att få anklagelser om brott utredda och prövade i domstol, förbud mot godtyckliga frihetsberövanden och rätten till korrekta och opartiska rättegångar. Rättssäkerheten innebär också att domstolarna ska vara politiskt oberoende: varken regering eller riksdag ska kunna påverka hur domstolar dömer.

Men det är inte bara domstolarna som måste vara politiskt oberoende i en demokrati. Detsamma gäller medierna. Det är en del av tryck- och yttrandefriheten, som bland annat omfattar censurförbud. Inom vissa på förhand givna gränser (exempelvis gällande förtal och förbud mot hets mot folkgrupp) ska medierna vara fria att avgöra vad de ska granska och rapportera om, och varken regering eller riksdag ska kunna styra hur och vad medierna rapporterar om. De som har den politiska makten får heller inte gynna medier som står dem nära eller straffa medier som är kritiska.

Sist men inte minst är också de demokratiska fri- och rättigheterna avgörande. Dit hör bland annat yttrandefriheten, informationsfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten, mötesfriheten, religionsfriheten. Detta är friheter som alla medborgare i en demokrati ska lika rätt till, och eventuella begränsningar får aldrig göras utifrån godtyckliga villkor eller på sätt som begränsar vissa grupper eller individer mer än andra.

”Det som aldrig får glömmas bort är att moderna auktoritära krafter inte säger öppet att de vill avskaffa demokratin.”
Jesper Strömbäck

Förslag om att dra in medborgarskap eller som innebär att alla medborgare inte behandlas lika ska därför ses för vad det är: hot mot demokratin. Det gäller även försök eller politiska hot om att inskränka mediernas, domstolarnas eller föreningslivets oberoende, liksom förslag som skulle inskränka religionsfriheten, föreningsfriheten, demonstrationsfrihet, mötesfriheten, yttrandefriheten, informationsfriheten, eller den fria forskningen.

Det som aldrig får glömmas bort är att moderna auktoritära krafter inte säger öppet att de vill avskaffa demokratin. Strategin för dessa demokratins lönnmördare är i stället att attackera och successivt underminera centrala demokratiska fri- och rättigheter, institutioner och processer, och därmed sätta demokratin ur spel och rigga systemet till sin egen fördel. Det gäller exempelvis Fidesz i Ungern, Lag och Rättvisa i Polen, och Trump och hans anhängare i USA.

Och det gäller SD i Sverige. Att inte se det, eller att tro att den svenska demokratin på något magiskt sätt skulle vara ohotad, är ingenting annat än naivt.

Annons
Annons
Annons
Annons