Jesper Strömbäck: Därför är Tidöavtalet rasistiskt

Efter att Liberalerna på ett historiskt skamlöst sätt svikit de liberala värderingarna har Sverige fått en ny regering.
Jesper Strömbäck
Gästkrönika • Publicerad 24 oktober 2022
Jesper Strömbäck
Detta är en personligt skriven text i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Partiledarna Jimmie Åkesson (SD), Ulf Kristersson (M), Ebba Busch (KD) och Johan Pehrson (L) under presskonferensen där de presenterade Tidöavtalet.
Partiledarna Jimmie Åkesson (SD), Ulf Kristersson (M), Ebba Busch (KD) och Johan Pehrson (L) under presskonferensen där de presenterade Tidöavtalet.Foto: Stina Stjernkvist/SvD/TT

I teorin består den nya regeringen av tre partier, men styrs i praktiken av SD. Det är därför inte förvånande att den nya regeringen inte bara står för en invandringsfientlig politik. Den står också för en invandrarfientlig och rasistisk politik.

Dagens krönikör

Jesper Strömbäck

är professor i journalistik och politisk kommunikation vid Göteborgs universitet.

Säkert finns det många som kommer att reagera över att jag kallar den blåbruna regeringens politik för rasistisk. Just därför är det viktigt att ta sin utgångspunkt i vad rasism faktiskt handlar om. Rasism handlar nämligen inte bara om så kallad biologisk rasism, det vill säga uppfattningen att människor tillhör olika raser som är olika mycket värda.

Ytterst handlar rasism om att bedöma, värdera och behandla människor olika utifrån deras utseendetyper, etnicitet och härkomst. Ur ett rasistiskt perspektiv ses människor inte som individer, utan som bärare av kollektiva egenskaper kopplade till utseendetyper, etnicitet och härkomst. Inte minst anses de vara bärare olika kulturer.

Den moderna rasismen brukar därför hänvisa till kulturer och kulturskillnader i stället för ras. Det anses mer gångbart. Rasdiskriminering handlar följaktligen, för att citera FN:s konvention mot rasdiskriminering, om ”varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härkomst eller nationellt eller etniskt ursprung som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännande, åtnjutande eller utövande på lika villkor av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden.”

”Därför är det befogat att kalla politiken både rasistisk och rasdiskriminerande.”
Jesper Strömbäck

Detta kan jämföras med den politik som det redogörs för i Tidöavtalet. Enligt den ska det inte bara bli mycket svårare att invandra till Sverige, oavsett om det gäller flyktingar, anhöriga eller arbetskraftsinvandrare. Det ska också bli mycket svårare att vara i Sverige.

Bland annat vill den nya regeringen införa utökade inre gränskontroller, att DNA ska samlas in och sparas i sökbara register, förstärka möjligheterna att vid inre gränskontroller kroppsvisitera, undersöka människors väskor och tömma deras digitala medier. Den vill också införa anmälningsplikt om någon myndighet kommer i kontakt med människor som kanske är papperslösa, att det ska bli svårare att få svenskt medborgarskap och lättare att återkalla både uppehållstillstånd och medborgarskap. Permanenta uppehållstillstånd ska avskaffas, det ska bli mycket lättare att utvisa invandrade med hänvisning till ”bristande vandel”, återvandring ska drivas på, de sociala och ekonomiska rättigheterna för invandrade ska begränsas och fler tvångsmedel ska införas för asylsökande.

Sammantaget handlar dessa och andra förslag om att det ska bli allt svårare för människor med utländsk bakgrund att (a) komma till Sverige, (b) vara i Sverige, och (c) att människor med utländsk bakgrund ska känna att de inte hör hemma i Sverige. De ska drivas bort. Därför är det befogat att kalla politiken både rasistisk och rasdiskriminerande.

Därmed strider den inte bara mot grundläggande humanistiska värden och konventioner som Sverige har skrivit under. Den strider också mot den svenska grundlagen, där det i regeringsformen slås fast att ”Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person."

Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.