Annons

Ledare: Dags för dig själv att stiga fram?

Denna lätt ödesmättade ingress ska inte förmörka en annan sida av myntet, det Demokratiska Festårets inledning. Än en gång bjuds vi alla in att fundera, påverka och bestämma. Om våra företrädare signalerar glädje, lust och möjligheter före surmulenhet hjälper det till att sätta tonen.
Publicerad 9 september 2017
Detta är en ledarartikel som uttrycker Borås Tidnings politiska linje, som är moderat.
I dag är det ett år kvar till valet, det är det Demokratiska Feståret som inleds. Kommer Alliansen i Borås att kunna samla sig till ett program för att på allvar utmana om styret? Här är gruppledarna Falco Güldepfennig, KD, Annette Carlson, M, Morgan Hjalmarsson, L, och Kerstin Hermansson, C.
I dag är det ett år kvar till valet, det är det Demokratiska Feståret som inleds. Kommer Alliansen i Borås att kunna samla sig till ett program för att på allvar utmana om styret? Här är gruppledarna Falco Güldepfennig, KD, Annette Carlson, M, Morgan Hjalmarsson, L, och Kerstin Hermansson, C.

Nomineringstiden pågår som bäst. Inte minst kämpar partikanslierna nu med att allt uppbringa tillräckligt många engagerade personer till alla nämnder och styrelser. Det har inte blivit lättare – kanske borde just du stiga fram?

Det finns skäl anta att flera av partierna i Borås stad också grubblar över vilka som bör vara nya gruppledare i fullmäktige och ta plats i den kommunstyrelse som, sannolikt, går från fem till åtta ordinarie kommunalrådsposter.

Annons

Alliansen i Borås svarade för en medioker valrörelse 2014, säkert påverkat av såväl gnabb inom partierna som mellan dem och av den trötthet som hade infunnit sig i alliansregeringen i Stockholm.

Socialdemokraternas lokala laguppställning är inte heller självklar. Först i mars fastställer partiet de lokala listorna.

Den gångna mandatperioden har, här i Borås, efter en stökig start varit tämligen stillsam. Därtill har den ”gemensamma handlingsplanen” mellan Socialdemokraterna och Moderaterna förstås spelat en roll. Högkonjunktur och den ena statliga pengen efter den andra har inte tvingat Stadshuset till några påfrestande besparingar.

Så hur kommer Alliansen att agera den här gången? Förberedelsearbetet för en samordnad kampanj och valmanifest är i sin linda. Kvartetten vill säkert klara av höstens kongressbeslut på riksplanet och spika rangordningen på valsedlarna innan de orkar blicka mot nästa 9 september. Men klockan tickar.

Har Alliansen fortsatt ett egenvärde även i Borås? För att åstadkomma vad bör den sträva efter att ta över styret? Det är frågor som tenderar att komma efter personnomineringarna snarare än före. Ändå är det nog så att först när partiledningarna tydligt ser vad de vill åstadkomma tillsammans som energin uppstår.

När det gäller en så fundamental kommunal fråga som grundskolan bör Alliansen, om den skulle bli valvinnare, värna det stora förändringsarbete som pågår. Socialdemokraterna är, efter Skolinspektionens ingripanden, inte heller på samma sätt som tidigare upptagna av att bekämpa friskolor, utan inser att fokus på kunskap och kvalitet måste ha företräde. Men politiken måste vara som en blåslampa och följa upp, styra rätt, stötta skolledare och inte ge sig förrän noll elever lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet. Noll.

En mer svårdefinierad och svårsåld valfråga men som Alliansen ändå bör ta sig an, är att värna skattebetalarnas pengar. Som vi skrivit tidigare i år har expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, beräknat att ”den genomsnittliga effektiviteten (...) ligger runt 80 procent i grundskolan och 70-75 procent i gymnasie- skola och äldreomsorg, vilket indikerar en effektiviseringspotential på 20-30 procent.”

Omräknat i pengar innebär det att det finns en möjlighet att ”spara” i runda tal 750 miljoner kronor per år i Borås, med förutsättningen att kommunen ligger på Sverigesnittet. Att angripa detta är svårt och otacksamt, men kommer att bli nödvändigt i en tid när antalet skolbarn och riktigt gamla ökar mycket snabbt.

En annan viktig men också ack så osexig valfråga att ta sig an är arbetsgivarrollen. Sjuktalen ”över det normala” i Borås motsvarar runt 200 heltidstjänster. Alliansen bör ha kraft att driva igenom nya arbetssätt, chefsstrukturer, delegerat ansvar och karriärmöjligheter.

En lokal politisk bubblare är också bostadsfrågan: Måste kommunen gå in med skattepengar i allmännyttan för att lindra en galopperande bostadsbrist som paras med allt fler som inte har råd med hyrorna i nyproduktionen? Svaret är inte lätt, men frågan försvinner inte för att politiken skjuter den framför sig. Den bör in i valrörelsen.

Annons

Läget ett år före valet väcker även Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas opinionsläge, nationellt och i kommunen, funderingar. I den Demoskopmätning som Expressen publicerade på torsdagen ökade SD till 18,1 procent, KD föll tillbaka till 2,8 och gapet rödgröna-Alliansen växte till 6,4 procent.

Hur seriöst SD lokalt i Borås tar på mandatet de fått från sina väljare visar väl inte minst de stolar som står tomma eller fylls av ersättare i fullmäktige möte efter möte. Skulle de få runt var femte väljares röst även i Borås 9 september nästa år förväntar sig dessa väljare rimligen ett vuxnare ansvarstagande. Eller?

En mental beredskap för en uppgörelse över blockgränsen krävs såväl i riksdagshuset som i Borås stadshus. Men den av allt att döma blivande Moderatledaren Ulf Kristerssons linje är rimlig även i Borås: Alliansen ska inte vara rädd för att föreslå politik som riskerar att vinna när fullmäktige voterar.

Om Socialdemokraterna vill skapa majoriteter med stöd av SD blir det deras val. Med den utgångspunkten kan en enad Allians söka vettiga överenskommelser med S.

Annons
Annons
Annons
Annons