Borås problem stavas Göteborg

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Jan Pettersson

Borås har onekligen sina egna utmaningar även om grunden är stadig. Men i horisonten i väster tornar ett växande orosmoln för stadens och Sjuhärads utveckling upp, och det stavas Göteborg.

Borås grannstad är givetvis inte i fokus i den statsbudget som finansminister Magdalena Andersson under tisdagen bar till riksdagen.

Men precis som att statsbudgeten är dopad av upplånade miljarder för att betala de ökande offentliga utgifterna som den V-stödda S-MP-regeringen anser är rätt medicin i en högkonjunkturfas – salige John Maynard Keynes hade sagt ajabaja! – och skatterna därtill höjs för stora grupper vanliga löntagare, har Göteborg precis som staten farliga obalanser.

Att dessa inte var temat för infrastrukturminister Anna Johansson (S) presentation av budgeten för elever på Viskastrandsgymnasiet i Borås förstår vi. Hon och övriga statsråd har att visa de diagram som finansdepartementet försett dem med, och på dessa pekar en del kurvor onekligen rätt: arbetslösheten sjunker – för stora grupper; ett överskott i statsfinanserna synes om ett par år.

Anna Johansson och övriga statråd hade givetvis också med sig de olika statsbidragen till kommunerna nedbrutna på så vis att hon kunde berätta att ”Borås får 87,2 välfärdsmiljoner” och att staden tillsammans med andra riktade bidrag erhåller runt 280 miljoner 2017 från statskassan. Siffror som rimligen varit i fokus under Borås kommunstyrelses budgetkonferens senaste dagarna; orkar vi hålla emot nu, så vi inte tvingas höja skatten igen om något år?

Som minister med ansvar för järnvägen talade Anna Johansson naturligtvis särskilt gärna om de höjda anslagen till järnvägsunderhållet – där ökningarna dock främst infaller efter nästa val, 2019-2020.

Den som vill kan dock läsa in en annan större politisk betydelse: Genom att visa motståndarna till höghastighetsjärnvägen som oroar sig för att den skulle bli en gökunge som tränger undan underhållet för befintliga banor att ”här satsar vi precis så mycket som Trafikverket klarar av att ta vara på”, blir det lättare för regeringen att komma överens med Alliansen om att trycka på startknappen för supertåget.

Så vill vi på BT gärna läsa detta!

Av Anna Johanssons svar och minspel läste vi också in att ett första besked om höghastighetsjärnvägen kommer i infrastrukturpropositionen, planerad till 11 oktober, bara om 20 dagar.

Anna Johansson vill själv ha banan, det är uppenbart. Men dagens tips är att ett "ja" inte blir ett ”ja” fullt ut; regeringen skissar på att börja med klartecken för vissa delsträckor. Det kan handla om enbart Stockholm-Jönköping i ett första skede. Delsträckorna Malmö-Lund respektive Göteborg-Landvetter ligger givetvis också nära till hands.

Men när Sverigeförhandlingen, Trafikverket och regeringen ska fatta beslut befarar ledarsidan att statsmakterna i dag vill prioritera Stockholm-Malmö-delarna före Jönköping-Göteborg.

Det trista skälet är att Göteborg uppfattas sköta sina kort illa. Man talar om brist på framtidsblick och strategisk förmåga, om krånglet kring Mölndalsfrågan, om önskan att redan från början trycka in mer kapacitet/fler spår till Borås.

Den som frågar Göteborgs och Västra Götalandsregionens förhandlare får säkert ett annat svar, men att bilden är ovan nämnda är bekymmersamt för Borås.

Att Göteborg politiskt sett har djupa problem kan vem som helst se. Allmän beslutsångest hos det rödgrönrosa styret i kombination med de djupa problemen med skolkvaliteten, med gängkriminalitet och utanförskap är också i förlängningen skadligt för Borås och Sjuhärad; vår närmaste storstad behöver veta vart den ska.

Häromdagen begärde Moderaternas Jonas Ransgård, Liberalernas Helene Odenjung och Kristdemokraternas David Lega i Göteborg att kommunen likt Malmö kallar in externa experter för att göra en djupanalys av stadens finanser. För att kortsiktigt gå runt plockar de rödgrönrosa ut nästan en miljard ur de kommunala bolagen för att klara 2017 och 2,5 miljarder kommer i bidrag från landets övriga kommuner.

Att staden inte ens ser ut att kunna säkra framtiden för vackra skeppet ostindiefararen Götheborg blir ett alltför talande uttryck för låsningarna.

Det håller inte.

Anna Johansson – tillika partidistriktsordförande i Göteborg – har helt enkelt ett jobb att göra även på hemmaplan, och Göteborgs bekymmer som västsvensk motor riskerar att bli även Borås.