Ledare: Borås klarar en Ericssonsmäll

Ledare Artikeln publicerades
Den här parabol-lådan, som ses överst på många mobiltelefonmaster, Mini-Link, tillverkas hos Ericsson i Borås. Nu uppger Svenska Dagbladet att fabriken hotas av stängning.
Foto:Ericsson
Den här parabol-lådan, som ses överst på många mobiltelefonmaster, Mini-Link, tillverkas hos Ericsson i Borås. Nu uppger Svenska Dagbladet att fabriken hotas av stängning.

Om Ericsson stänger i Borås är det förstås ett hårt slag, kanske det hårdaste enskilda sedan tekokrisen, Eiser och Algots. Men staden är långt bättre rustad och många kommer att snabbt fångas upp av andra företag som söker personal.

Ett Borås som förlorar Ericsson på Västeråsen, intill SP/Rise, med i dag runt 800 anställda – den största privata arbetsgivaren – mister dock inte enbart många arbetstillfällen, utan även en väsentlig del av självbilden som en modern stad fylld av tekniker som ligger i framkant.

Bakom de dramatiska rubrikerna denna torsdag ligger en artikel i Svenska Dagbladet Näringsliv. Den etablerade reportern Patricia Hedelius uppger alltså att en ännu konfidentiell plan för affärsområdet Nätverksprodukter går ut på att de återstående tillverkningsenheterna i Sverige, Borås och Kumla, ska stängas helt.

Från affärsområdet ska 3 000 jobb bort som en del i mångmiljardplanen från i somras för att Ericsson som helhet, med 116 000 anställda världen över, ska nå de vinstnivåer som krävs för att klara konkurrensen.

Det är viktigt att poängtera att några beslut ännu inte verkar ha fattats, men de uppgifter som SvD kommit över bär sannolikhetens prägel – trots att de, om de fullföljs, skulle innebära att 140 år av produktion i landet avslutas. Förhandlingar med facken sägs redan pågå och det är bara att hoppas att Ericsson, med familjen Wallenberg som stora delägare, i så fall lever upp till att erbjuda anständiga villkor till de som tvingas lämna ett företag som ändå har stora finansiella resurser.

Alltsedan neddragningen med 180 tjänster i Borås för drygt ett år sedan har spekulationerna funnits där; hur ser framtiden egentligen ut för fortsatt verksamhet? Men den lokala ledningen har löpande slimmat effektivt och sett till att leverera kvalitet.

Samtidigt har Ericsson nu egna fabriker i Estland, Kina, Mexiko och Brasilien som sannolikt kan ta över den tillverkning som nu sker i Borås, om planen verkställs.

Så sent som på torsdagen skrev tidningen Dagens Industris om den snabba robotiseringen inom industriproduktion som är att vänta även i Sverige. Rubriker om att uppåt hälften av tillverkningsjobben kan tas över av robotar kunde kanske läsas som hotande i överkant. Men de talar samma språk som Stiftelsen för strategisk forskning som för två år sedan publicerade en rapport med titeln "Vartannat jobb automatiseras inom 20 år"

Rapporten som baserades på forskning vid Oxford University bedömde att Sverige kan komma att påverkas kraftigare av dator- och digitalisering än till exempel USA.

I slutsatserna diskuterades möjliga politiska vägar framåt för Sverige där man bland annat konstaterade:

”En högre BNP-tillväxt har setts som mindre viktigt eftersom den höjer löner, men inte automatiskt ökar antal händer och fötter i välfärden. Om robotisering framskrider snabbt, kan det emellertid bli viktigare att Sverige har relativt god tillväxt och därmed råd att investera i och även producera de nya maskinerna.”

Vidare resonerade forskarna att ”en återgång till en situation där mänsklig arbetskraft inte efterfrågas i lika utsträckning behöver således inte vara någon katastrof. Däremot blir det besvärligt för de länder som vill fortsätta att upprätthålla välfärd genom pålagor på arbete."

Dessa samtidigt dramatiska som hoppingivande slutsatser upplevs förstås som mycket perifera en dag som denna för alla de tusentals som direkt och indirekt berörs i Sjuhärad av ett stängt Ericsson.

Men de är en viktig input till politiken på riksplanet och i Borås när Sverige ska söka vägen mot fortsatt välstånd.