Barn vet inte sitt eget bästa

Ledare Artikeln publicerades
På sajten tooyoungtowed.org finns den amerikanska fotografen Stephanie Sinclaires vackra men skrämmande bilder över barnäktenskap som äger rum i länder som Afghanistan och Jemen, men även i till exempel den djupt kristna Etiopien. På bilden – som vann en av klasserna i World Press Photo 2012 – syns sex år gamla flickan Tahani i rosa som gifte Majed, 25 år gammal. Här syns också hennes tidigare klasskamrat Ghada, också gift, med sin make. Bilden är tagen intill deras hem i Hajjah i Jemen.
Foto:Stephanie Sinclair
På sajten tooyoungtowed.org finns den amerikanska fotografen Stephanie Sinclaires vackra men skrämmande bilder över barnäktenskap som äger rum i länder som Afghanistan och Jemen, men även i till exempel den djupt kristna Etiopien. På bilden – som vann en av klasserna i World Press Photo 2012 – syns sex år gamla flickan Tahani i rosa som gifte Majed, 25 år gammal. Här syns också hennes tidigare klasskamrat Ghada, också gift, med sin make. Bilden är tagen intill deras hem i Hajjah i Jemen.

Länge drog riksdagen benen efter sig, men från 1 juli 2014 blev barnäktenskap förbjudna i Sverige. När lagen nu möter verkligheten viker sig myndigheterna.

Sveriges Radios granskning visar att minst ett 70-tal barn – alla med något undantag flickor – som anlänt till Sverige som flyktingar senaste året redan är gifta. Siffran bygger på samtal med sex mottagarkommuner.

Lagen från 2014 erkänner inte heller utländska barnäktenskap om det inte finns ”synnerliga skäl”. En konsekvens är att de klassificeras och behandlas som ensamkommande barn, eftersom maken, som det oftast handlar om, inte kan anses vara vårdnadshavare.

I Göteborgs Stad har man sagt nej rakt av till att dessa barn ändå ska få bo tillsammans med den man de anlänt med. När socialförvaltningen hänvisat till svensk lag har alla inblandade förstått saken, uppger en enhetschef för Sveriges Radio. Men i Malmö betraktar man i stället rättsläget som ”osäkert”. ”Vi behöver ju absolut diskutera vidare och få mer kunskap om hur vi ska agera framöver”, säger förvaltningsdirektören Annelie Larsson.

Nog så allvarligt om en stor kommun som Malmö inte tillämpar andemeningen med den nya lagen. Men än märkligare blir det när Socialstyrelsen inte heller sätter ner foten.

”Lagen reglerar inte heller om man ska få bo ihop eller inte”, säger juristen Katrin Westlund till Sveriges Radio och nämner att lagen säger att kommunen ”ska utreda det enskilda barnets behov”.

Givetvis kan detta vara en mycket svår hantering för en kommun. Men det hör ju till själva kärnan i lagstiftningen, och i begreppet ”myndighetsålder”, 18 år, att den som är yngre inte kan ta ansvar för vad det innebär att ingå äktenskap. Det säger väl sig självt att 13-14-åriga flickor som anlänt med sin – inte sällan av andra utsedde – make efter en svår och lång flykt hellre bor med en bekant man som kan skänka en sorts trygghet, snarare än att bli placerad på ett av kommunen utsett boende med andra barn.

Men här får samhället inte vara otydligt. Alla som överväger att söka sig till Sverige ska veta vad som gäller. När barnet fyllt 18 år står det henne fritt att välja själv, men först då.

Liberalernas Jan Björklund var raskt ute och kallar hanteringen ”ett socialpolitiskt haveri”. Snarare handlar det om ovana med gränssättning, osäkerhet om tillämpning. Men alldeles oavsett behöver regeringen snabbt granska omfattningen och göra klart för alla vad som gäller.