Annons

Barn och unga behöver läsa mer – både hemma och i skolan

Det föräldraengangemang som finns kring sportaktiviteter behövs även när det kommer till läsning.
Ledare • Publicerad 2 augusti 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Borås Tidnings politiska linje, som är moderat.
Barn läser allt mindre.
Barn läser allt mindre.Foto: Hasse Holmberg/TT

Att som förälder skjutsa sina barn till fritidsaktiviteter ses som närmast självklart i vissa kretsar. Forskare har till och med likställt det med en hets som är särskilt påtaglig bland medelklassföräldrar. Fritidsaktiviteter ses som nyttigt för barnen och därför lägger man mycket kraft och tid på att uppmuntra barnen till idrott och aktivitet.

Förvisso kan engagemanget gå överstyr, och barn kan istället för uppmuntran känna stress och press. Men ett liknande föräldraengagemang behövs när det kommer till läsning.

Annons

Både idrottande och läsning har stora fördelar för barn. Inom sportens värld lär man sig att samspela med andra, man får ett socialt sammanhang och undviker ett alltför stillasittande liv. Det är förenligt med en rad långsiktiga hälsofördelar då människan är gjord för att röra på sig och därför helt enkelt mår bättre av det.

Men många tänker inte att även läsning är nyttigt. Om än på andra sätt. Läsningen öppnar upp nya portar. Både i det lilla i form av den berättelse man slukas in i, men också i form av att läsning gynnar språket som i sin tur är en viktig faktor till det mesta i framtida livet.

”Jag är också övertygad om att det även har att göra med hur vi värderar läsning kontra sport där sport ses som mer attraktivt än läsning.”
Anela Murguz

Barn och ungas läsvanor är förvisso svårare att få en uppfattning om. Det sker mer i det fördolda än vad sportaktiviteter gör. Men statistiken talar sitt tydliga språk: 79 procent av ungdomar i åldrarna 13-16 uppger att de inte alls eller mindre än en timme läser böcker och tidningar, enligt en kartläggning som Statens medieråd gjorde av ungdomars läsning mellan åren 2012-2019.

Jag kan tänka mig att det som förälder är svårt att få ungdomar att läsa mer. Speciellt när konkurrensen från sociala plattformar som TikTok, Snapchat och Instagram är hård. Men jag är också övertygad om att det även har att göra med hur vi värderar läsning kontra sport där sport ses som mer attraktivt än läsning.

Inte alla barn växer upp i miljöer där läsning av böcker tillhör vardagen. Då är det särskilt viktigt att skolan banar väg för långsiktiga läsvanor. Men med hjälp av ett nytt digitalt läsverktyg har man i Borås kunnat se att läsningen i skolan avtar när elever går över från lågstadiet till mellanstadiet, vilket påverkar resultaten. Däremot är trenden inte enbart isolerad till Borås utan är något som finns generellt i landet.

Med tanke på de socioekonomiska skillnader som finns i samhället, och det faktum att sociala medier konkurrerar ut traditionell läsning, är det viktigare än någonsin att skolan upprätthåller goda läsvanor. Men det hindrar inte enskilda personer från att göra något på egen hand. Kan vi skjutsa barnen till den där fotbollsträningen kan vi också sätta oss tillsammans med dem för att läsa en bok. Och det finns inte en bättre tid på året än sommaren då både skola och de flesta idrottsaktiviteter har uppehåll.

Anela MurguzSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons