Barn får betyg i ämnen som de inte har läst

Ledare Artikeln publicerades
Här är Skolinspektionens sammanställning över bristerna i en av de kommunala grundskolor i Borås som granskades under hösten.
Foto:Lars Pehrson/SvD/TT
Här är Skolinspektionens sammanställning över bristerna i en av de kommunala grundskolor i Borås som granskades under hösten.

Mörkar skolor i Borås stad systematiskt sanningen om barnen inför deras föräldrar? Ges betyg i ämnen där barnen inte haft en enda lektion? Det låter som rena vansinnet – men det är ändå precis vad skolanställda berättar för Skolinspektionens utredare.

Ledarsidan inledde på måndagen en serie texter om skolorna i Borås stad med utgångspunkt i Skolinspektionens, i en rad fall, skakande rapporter publicerade strax före jul.

I dag citerar vi några exempel på var inspektörerna reagerat på i fråga om det särskilda stöd som barn med behov har laglig rätt att få.

Erikslundskolan med 358 elever i årskurs 1-9 har till 28 april på sig att redovisa hur de ska komma tillrätta med kritiken som ledde till fyra olika förelägganden, varav två vid vite av 800 000 kronor.

Närmast bedrägliga beteenden gentemot barn och föräldrar synes förekomma. En som arbetar med elevhälsan säger i rapporten att stödbehovet inte utreds alls om elevhälsan befarar att det inte finns resurser att ge stödet som man tror att barnet behöver, och sedan kommer det: ”Det skulle inte kännas bra att säga till vårdnadshavare att deras barn inte får det särskilda stöd de har rätt till på grund av bristande resurser, säger representanten”.

Tänk att vara något av dessa barns föräldrar. Tänk att vara något av dessa barn.

Inspektörerna bad att få se åtgärdsprogram för nio elever som fått betyget F i ett eller flera ämnen. Svaret? ”För en elev fanns en påbörjad utredning, men inget åtgärdsprogram. För övriga fanns inga utredningar och/eller åtgärdsprogram.”

Många rektorsbyten anges som en förklaring.

Läs även detta citat ur inspektionsrapporten: Tillsynen ”visar också att flera elever som fått betyg i ämnet svenska som andraspråk inte får undervisning i ämnet. Samma brist konstaterades även vid Skolinspektionens tillsyn år 2012.

Konsekvensen?: Det har ”allvarligt försvårat deras förutsättningar att nå målen med utbildningen”.

Vi tar det en gång till: barn har alltså fått betyg i ett ämne de inte haft några lektioner i.

Stora brister i resurser till barn med särskilda behov signaleras från en rad andra skolor. I denna text får alla inte plats. Men låt oss även nämna hur Skolinspektionen formulerar sig om Sjöboskolan:

Den bedömer att det ”helt saknas ett systematiskt kvalitetsarbete” och att ”det inte heller funnits något under de två senaste läsåren”. Problemen med att elever som behöver särskilt stöd inte fått det har också pågått under ”flera år”. Detta ”har allvarligt försvårat elevernas möjlighet att nå målen för utbildningen”.

Bland Borås stads nya skollednings punkter på att-göra-listan måste en vara att göra det tydligt att man förväntar sig att ingen fortsätter mörka verkligheten, hur jobbig den än må vara.