Annons

Konstnärer: Svara på frågorna om konstmuseet!

Kulturnämnden svarar inte på våra frågor, påpekar Sjuhäradskonstnärerna som vill veta hur P A Hall-rummet försvann – och hur museet ska manifestera det lokala konstlivet.
Styrelsen för Konstnärernas Riksorganisation Sjuhärad
kulturdebatt • Publicerad 13 april 2020 • Uppdaterad 17 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Borås Konstmuseum. Entrén.
Borås Konstmuseum. Entrén.

Replik Kulturnämnden 20-03-31 i BT

Kärnfrågan i vår insändare förblir obesvarad. Den om det lokala och historiska uppdraget och i grunden själva identiteten för Borås Konstmuseum. Menar Kulturnämndens majoritet att de stödjer konstmuseichefens nedmontering av de enda permanenta delarna av Borås Konstmuseum? Att det lokala och historiska uppdraget inte är aktuellt längre?

Annons

Den del av uppdraget i Västra Götalandsregionens Kulturplan 2020–2023 angående Sjuhäradskonsten på Borås Konstmuseum har uteslutits, trots att det var detta frågan gällde.

Där står bland annat följande att läsa:

” I museets konstsamling är sjuhäradsområdet särskilt rikt företrätt, jämte annan konst av hög nationell kvalitet. Samlingen omfattar verk från tidigt 1900-tal till samtida konst. Rörlig bild och skulptur utgör museets profilområde jämte ett permanent fokus på konst med anknytning till sjuhäradsområdet.”

”Vad gäller det stöd Konstmuseet ger till det lokala konstlivet, så var det överraskande att det är Konstmuseet som gett bidrag till Ålgården och Flaménska galleriet.”

Ett museum ska inte bara samla och vårda, utan också visa sin samling. Ett lokalt konstmuseum som inte visar lokal konst faller på sin egen orimlighet. Det ska spegla det historiska och det nutida både genom döda och nu levande konstnärer med anknytning till Borås och Sjuhäradsbygden och på så sätt lyfta fram och föra vidare det konstnärliga arvet från just vår bygd. Borås Stads profil som skulpturstad borde också synas på stadens eget museum.

Vad gäller det stöd Konstmuseet ger till det lokala konstlivet, så var det överraskande att det är Konstmuseet som gett bidrag till Ålgården och Flaménska galleriet. Tidigare har det varit Kulturnämnden som gett detta stöd. Är det plötsligt förändrat?

De två utställningar med lokala konstnärer som nämns har ärvts från tidigare planering och finansierades delvis med stöd från Wärenstams stiftelse. Vår poäng är att det lokala och historiska uppdraget ska fortsätta både i ord och handling och inte ignoreras, oavsett personliga preferenser.

Vi uppskattar att Kulturnämndens representanter delar vår inställning, att en långsiktig strategi och ett tydligt formulerat uppdrag är viktigt för att bibehålla kontinuiteten i museets verksamhet. Det vore intressant att se detta tydligt formulerat i text. Likväl som vikten av att samarbeta och ha god kontakt med civilsamhälle, näringsliv och det fria kulturlivet.

”Alla vi som på olika sätt är engagerade i Sjuhäradsbygdens konstliv, bryr oss om vårt Konstmuseum.”

Vi yrkesverksamma konstnärer i Borås och Sjuhäradsbygden uppskattar att Borås Konstmuseum får utökade resurser för att sköta sitt uppdrag, att den offentliga konsten får en plan för skötsel och underhåll och att den planen verkställs. Efter den inventering som gjorts av den rika samlingen, med grund i donationen från Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening, finns nu säkert många intressanta utställningsidéer.

Alla vi som på olika sätt är engagerade i Sjuhäradsbygdens konstliv, bryr oss om vårt Konstmuseum. Vi uppskattar öppenhet och kontakt, vi finns här, vi bor här och vi verkar både inom och utom Sjuhäradsbygden, med utställningar och offentlig konst, både nutida och samtida. Avslutningsvis vill vi också betona att vi verkligen uppskattar de stora internationella satsningar som görs på museet, exempelvis den nu pågående utställningen med Patricia Piccinini.

”Finns en skriftlig instruktion för konstmuseichefens uppdrag och hur lyder den?”

Vi ser fram emot svar från Mitt-S samverkan på våra frågor!

Annons

Hur kommer det lokala konstlivet att manifesteras på Borås konstmuseum under 2020 och jubileumsåret 2021, utöver den planerade utställningen med Lars Tunbjörk?

Finns en skriftlig instruktion för konstmuseichefens uppdrag och hur lyder den?

Har kulturnämnden sagt ja till nedmonteringen av de enda permanenta delarna på Borås Konstmuseum i form av Hall- och Hedaeusrummet?

Har Borås Konstmuseum tagit över handläggning av stödet till Flaménska Galleriet och Ålgården från Kulturnämnden?

Theo Ågren, Gun-Britt Holmgren Ivstedt, Peter Waldenström, Kristina Thun, Helena Backmark, Kerstin Dahl Norén

Annons
Annons
Annons
Annons