Kultur

Konstmuseichefen om borttagna rummen: ”Utställningarna har tappat sin funktion”

kulturdebatt Artikeln publicerades
PA Hall-rummet har spelat ut sin roll, anser Eva Eriksdotter.
PA Hall-rummet har spelat ut sin roll, anser Eva Eriksdotter.

Konstskribenten Inger Landström och galleristen Jeanette Ölund gick till storms mot konstmuseets beslut att ta bort Hall- och Hedaeus-rummen. Nu ger konstmuseichefen Eva Eriksdotter svar på tal.

Syftet med förändringen är inte att radera Peter Adolf Hall och John Hedaeus konstnärliga arv från Borås konstmuseum. De kommer att fortsätta visas, men på ett förnyat sätt och i samklang med andra samtida konstnärer, på liknande sätt som övriga verk ur samlingen lyfts fram. Tanken är att frigöra ytor inne på museet som kan få ett bättre användningsområde. Hur rummen ska användas är ännu inte beslutat men att de görs om för att museichefen ska få större kontor har aldrig varit aktuellt utan skälet är att få mer yta för arbetsrum för en utökad personalstyrka. Peter Adolf Halls rum är fortfarande intakt så ännu har ingen förändring skett.

På något sätt måste museet skapa arbetsplats till personal, att sitta tre-fyra personer i ett litet kontor är inte rimligt ur arbetsmiljösynpunkt.

Borås Konstmuseum utökar sin personalstyrka från sju till nio personer, därtill finns flera extraanställda och praktikanter som emellanåt behöver kontorsplats. Periodvis behöver även utställande konstnärer och curatorer arbetsplats. På något sätt måste museet skapa arbetsplats till personal, att sitta tre-fyra personer i ett litet kontor är inte rimligt ur arbetsmiljösynpunkt. Nuvarande personalutrymmen är för små, det saknas flera kontorsplatser vilket gör det svårt att utöka personalstyrkan och att ta emot praktikanter. Avsaknad av sammanträdesrum gör att möten måste hållas i lunchrummet, det är ingen ultimat lösning

P A Hall-rummet som det såg ut tidigare.
P A Hall-rummet som det såg ut tidigare.

För att lösa problemet avser Borås Konstmuseum att göra en omdisponering av lokalerna, genom att ta i anspråk de rum som idag används för att presentera konstnärerna Peter Adolf Hall och John Hedaeus. Utställningarna har över tid tappat sin funktion och även besökare. Rummen är till stor del fyllda med möbler som utgör rekvisita utan att ha någon verklig relation till konstnärerna, förutom ett skåp och skrivbord tillskrivet familjen Hall.

Nuvarande användningsområden ligger inte i linje med Konstmuseets mål om att vara ett museum för den samtida konsten. Ur jämställdhetsperspektiv är det inte heller rimligt att tre manliga konstnärer visas permanent i separatutställningar i egna rum. Det tredje rummet syftar på Lars Tunbjörks projektrum, vilket dock är mer förenligt med det samtidskonstnärliga uppdraget.

Dörröppningarna är smala och det är inte möjligt för personer med exempelvis permobil att ta sig in.

Ytterligare skäl att ta rummen i anspråk för personal är att de inte är tillgänglighetsanpassade. Dörröppningarna är smala och det är inte möjligt för personer med exempelvis permobil att ta sig in. Rörelseutrymmet är inte anpassat för att en person i rullstol eller med rollator ska kunna vända sig i de olika delarna av rummet samt att det finns trappor i ett av rummen.

Borås Konstmuseum har ett uppdrag att visa samtidskonst och rörlig bild, museet har också ett museiuppdrag och på museets andra våning visas en stor utställning ur samlingen, där finns även verk av konstnären John Hedaeus representerade. Förslag och tankar finns även att hitta nya vägar att synliggöra och kommunicera Peter Adolf Halls historiska konstnärskap.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.