Kultur

”Konstmuseets chef gör ett gott arbete”

kulturdebatt Artikeln publicerades
Borås Konstmuseum. Entrén.
Borås Konstmuseum. Entrén.

KRO i Sjuhärad kritiserade i ett tidigare inlägg Borås Konstmuseums beslut att stänga P A Halls-rummet, samtidigt som de ifrågasatte chefen Eva Ericsdotters agerande på flera plan. Ordföranden Sara Andersson och de övriga ledande politikerna i kulturnämnden svarar här.

Svar till inlägg från KRO 20-03-15

Vi delar KRO:s inställning att det är viktigt att ha en långsiktig strategi och ett tydligt formulerat uppdrag samt god kontakt med civilsamhället, näringsliv och det fria kulturlivet.

Därför är vi, från Mitt-S samverkan glada för den satsning på mer resurser till just Konstmuseet om 1 miljon som beslutades i Budget 2020. Tillskottet möjliggör att Konstmuseet kunde utöka sin personalstyrka för att på ett än bättre sätt kunna vara ett museum som tar hand om sin konst och fullföljer de uppdrag som museet har från såväl Borås stad som Västra Götalandsregionen.

Uppdraget från Västra Götalandsregionen innebär bland annat att visa nationell och internationell samtidskonst samt lyfta Lars Tunbjörks fotokonstnärliga arv.

Dessa uppdrag är preciserade i Kulturnämndens reglemente och innebär att bedriva musei- och utställningsverksamhet. Det handlar också om att förvalta och visa den samling av svensk nutidskonst som museet ansvarar för, att besluta om förvärv av konst för utsmyckning/gestaltning av offentliga platser, byggnader och att anskaffa konstverk inom ramen för anvisade medel. Borås konstmuseum ansvarar för Borås internationella skulpturbiennal som arrangerats sedan 2008.

Uppdraget från Västra Götalandsregionen innebär bland annat att visa nationell och internationell samtidskonst samt lyfta Lars Tunbjörks fotokonstnärliga arv.

Eva Eriksdotter har kulturpolitikernas stöd.
Foto: Jan Pettersson
Eva Eriksdotter har kulturpolitikernas stöd.

Borås Konstmuseum har många och stora uppdrag. Under konstmuseets nuvarande ledning har museet arbetat metodiskt och strategiskt med de konsthistoriska värden som ligger under museets ansvarsområde på följande sätt:

* Museet har anlitat en konservator som gjort en omfattande genomlysning av stadens offentliga konst som resulterat i en gedigen vård och underhållsplan för 123 skulpturer. Under sommaren 2020 kommer ett tjugotal skulpturer med de mest akuta behoven att åtgärdas.

* Museet genomför just nu en stor inventering och genomlysning av konstsamlingen där det visat sig att många av verken kräver underhåll av konservator. Inventeringen är klar i april. I samband med inventering fotograferas samtliga verk och läggs in i digitalt system för att få en heltäckande bild av samlingen. (tidigare var endast delar av samlingen inlagd i det digitala systemet)

* Museet har sorterat och fotograferat alla äldre affischer från 1975 och lagt i ett digitalt system.

Angående utställningsrummet över P A Halls konstnärskap är följande aktuellt:

Konstmuseet har bjudit in en konservator och expert på miniatyrer från Nationalmuseum för en konditionsundersökning och för att få råd om hur målningarna bäst ska visas. Nuvarande placering är inte ultimat, skåp och belysning är gamla och överensstämmer inte med dagens tekniska krav. Utvecklingen inom belysningstekniken, kraven på hållbar exponering av konstverken och dess individuella ljussättning är faktorer som vi förhåller oss till.

De flesta museer förvarar miniatyrmåleri i mörka rum vilket kan bli aktuellt även i Borås. Mer exakt hur verken ska visas beslutas efter konservators utlåtande.

Konstmuseet stödjer det lokala konstlivet genom bidrag till hyror för Flaménska galleriet och Ålgården.

Angående ombyggnation av konstmuseets olika utställningsrum kan konstateras att samtidskonst oftast kräver att utställningsrummen förändras då den är unik i sitt uttryck. Samtidskonst speglar den tid vi lever i och kan ta sig många olika uttryck i både gestaltning och format.

Konstmuseet stödjer det lokala konstlivet genom bidrag till hyror för Flaménska galleriet och Ålgården. De två senaste åren har Konstmuseet visat två stora utställningar med lokala konstnärer och kommer med all säkerhet göra flera framöver.

En separatutställning med Kerstin Danielssons keramik curerad av Theo Ågren.

Kvinnor i Sjuhärad var ett samarbete med Wärenstams stiftelse. Nu planeras en stor utställning med fotografen Lars Tunbjörk.

Beträffande konst enligt enprocent-regeln finns för varje projekt en jurygrupp som består av konstintendent, museichef, konstnärlig konsult, arkitekt, byggprojektledare och representanter från berörd verksamhet. Ansvarig för processen med konstnärlig gestaltning på tjänstemannanivå är ett konstnärligt råd, sammansatt av representanter från Kulturförvaltningen/Borås Konstmuseum, Tekniska förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Lokalförsörjningsförvaltningen. Ytterst ansvarig är Kulturnämnden.

Ovanstående exempel visar Borås Konstmuseums mångfacetterade uppdrag och Kulturnämndens mål och ambitioner för konstlivet i Borås.

Mitt-S samverkan ställer sig härmed bakom Borås Konstmuseum och har fullt förtroende för konstmuseets chef och dess personal.

Mitt-S samverkan i Kulturnämnden

Sara Andersson (S), Lars Gustaf Andersson (L), Jan-Erik Löberg (S), Lena Sänd (S), Catharina Rapp (C), Johan Dahlberg (S), Monica Haglund Borg (S), Sokol Demaku (S), Hanna Werner (Mp)

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.