Inger Landström: Bevara Konstmuseets Hall- och Hedaeus-rum!

De historiska rummen på konstmuseet borde lyftas fram istället för plockas bort, skriver BT:s konstkritiker Inger Landström.