Sara Nygren: Herre förlåt dem, ty de förstod inte vad de gjorde

En sak ska ni ha klart för er: det ni gjorde 2005 när ni strök annandag pingst som röd dag, det var riktigt rubbat gjort.
Det sjukaste av allt är att nästan alla var okej med det, anser Sara Nygren.
Foto: Hasse Holmberg / TT