Härligt hopkok av utsvävande naturmystik och vetenskaplig precision

Naturmystik blandas med vetenskaplig precision i två sinsemellan mycket olika utställningar på Rydals museum. Inger Landström har sett båda.
Foto: Tore Hagman