Kultur

Teaterledarna i öppet brev: Inte fel på personalen

kulturdebatt Artikeln publicerades

Karin Veres, Alf Algestam, Johan Huldt, Monica Wilderoth och Ragna Wei har alla lämnat Borås Stadsteater bakom sig. Ingen av dem har gjort det på grund av personalproblem, skriver de. Däremot hade de problem med att teatern ska arbeta under förvaltningens regelsystem.

Till Kulturnämnden i Borås

Vi, undertecknade, har alla verkat som teaterchef/konstnärlig ledare på Borås Stadsteater under de senaste tio åren. Det har varit en tid med många chefsbyten på teatern.

Det förefaller oss som om det föreligger en missuppfattning om att dessa chefsbyten skulle ha bottnat i personalproblem. För att undvika alla feltolkningar vill vi med kraft understryka att personalen inte i något av fallen har varit anledning till att vi lämnat teatern. Däremot har flera av oss upplevt svårigheter med att leda en konstnärlig verksamhet som ska arbeta under en förvaltnings regelsystem.

Monica Wilderoth är en av de före detta teatercheferna som skriver till Kulturnämnden i Borås.
Foto: Anders Robertsson
Monica Wilderoth är en av de före detta teatercheferna som skriver till Kulturnämnden i Borås.

En kulturförvaltning är en serviceinrättning som har för uppgift att förmedla och distribuera kultur till medborgarna.

Biblioteket skriver inte böckerna som lånas ut, ett konstmuseum skapar inte konstverken som visas upp.

En teater däremot producerar själv scenkonsten och arbetar därför under helt andra förutsättningar, som kräver andra rutiner och andra tillvägagångssätt.

Att kulturförvaltningen nu väljer att lägga ett förslag som innebär att kraftigt inskränka det konstnärliga uppdraget för teatern är i våra ögon såväl skadligt för kulturlivet i Borås som illa genomtänkt.

Att hänvisa till personalproblem är enligt våra erfarenheter inte relevant och det vore mycket olyckligt om detta tas som motivering för att konstnärligt utarma teatern. Vi står gärna till förfogande och träffar kulturnämnden för utförligare information.

Karin Veres, teaterchef 2007–2011

Alf Algestam, tf teaterchef 2011–2012

Monica Wilderoth, teaterchef 2012–2013

Johan Huldt, tf teaterchef 2014–2015

Ragna Wei, konstnärlig ledare 2016–2017