Annons

Anna Höglund har skapat ännu en originell bilderbok

På sätt och vis är det nog inte sunt att vara nöjd. Å andra sidan riskerar ett allt för vidsträckt missnöje att fördystra livet. Så i slutändan kan det vara svårt att avgöra vad som är bra eller dåligt.
bokrecension • Publicerad 2 oktober 2018 • Uppdaterad 2 november 2018
Detta är en recension i Borås Tidning. En recension är en subjektiv bedömning av en företeelse eller ett verk.
Anna Höglunds nya bok har en ensam man som vill byfgga i fokus.
Anna Höglunds nya bok har en ensam man som vill byfgga i fokus.Foto: Noella Johansson/TT

Ett hus betecknar en människas självbild, åtminstone inom drömtydningen. Anna Höglunds bilderbok ”Mannen som byggde ett hus” är ingen dröm. Hennes berättelse är dock sådan att det är frestande att tillskriva den symbolisk innebörd.

Egentligen är skildringen mycket enkel. I fokus står en ensam man vars enda intresse i livet är att bygga sig en stor och ståtlig byggnad. Därigenom ska den olust han känner inför sin enkla boning vändas till sin motsats, tycks han tänka.

Annons

Alla barnböcker är allålderslitteratur. Barn och vuxna samlas kring dem, ofta i en tät gemenskap. I lanseringen av Anna Höglunds bilderbok ser sig förlaget tvingat att betona allåldersperspektivet extra mycket. Det beror sannolikt på att den vuxna publiken har störst utbyte av det psykologiska och filosofiska innehållet.

På ett sätt framstår mannen i boken som sorgligt ytlig. Hans försök att häva sin känsla av tomhet och olust med materiell status är givetvis dömt att misslyckas. Samtidigt kan alltid vägen betraktas som målet. Det gör att den kreativa process han ständigt befinner sig i, via sina lössläppta drömmar och vidlyftiga planer, skänka honom en form av lycka.

I periferin befinner sig en grannflicka. Inte så att hon får särskilt tydlig gestalt, men kanske tillräckligt för att en ung läsare ska kunna identifiera sig med henne. Vad som attraherar är även detaljrikedomen hos illustrationerna, samt oberoendet hos bilderna, en frihet de tar sig för att bredda och berika skeendet.

Inledningsvis är inte glappet mellan mannens intentioner och det han förmår att förverkliga stort. I takt med att han förändras och åldras ökar avståndet mellan ord och handling, speciellt då han börjar glömma sig.

”Varelser och växter tar över mannens hus.”

En process följer, där naturen återerövrar mark från civilisationen. Varelser och växter tar över mannens hus. I detta ligger en diffus men intressant tendens. Ingenjörsmässiga ritningar trängs undan av konstnärlig avbildning.

En yngre läsekrets attraheras av mannens yviga visioner och de fantasieggande illustrationerna. En äldre generation stimuleras till att reflektera över existentiella frågor och livet i största allmänhet. Anna Höglund har återigen skapat en originell bilderbok med övertoner och många bottnar.

Peter GrönborgSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons