Alarmerande men hoppfull

Plötsligt tycks utopin inom räckhåll. Naima Chahboun läser Naomi Kleins brandtal för en grön omställning i ljuset av coronaepidemin.
Recension • Publicerad 6 juni 2020
Detta är en recension i Borås Tidning. En recension är en subjektiv bedömning av en företeelse eller ett verk.
Foto: Pressbild

I lågor – ett brandtal till världen för en Green New Deal

Essäer

Författare: Naomi Klein

Översättning: Fredrika Spindler

Förlag: Ordfront

Sedan debuten med den storsäljande vänsterbibeln ”No logo” (på svenska 2001) har den kanadensiska författaren Naomi Klein kritiskt granskat kapitalismens destruktiva verkningar. Och oavsett om temat är USA:s aggressiva marknadsexpansion eller Trumps seger i presidentvalet lyckas hon på ett engagerat och rappt sätt blottlägga historiska skeenden och klargöra komplexa ekonomiska samband. ”I lågor – ett brandtal till världen för en Green New Deal” samlas essäer, tal och föreläsningar på temat klimathot från 2010 till 2019.

Det här är inte första gången Klein tar sig an klimatfrågan. ”I lågor” kan läsas som en pendang till ”Det här förändrar allt” (på svenska 2015), och är i jämförelse betydligt tunnare. Trots det utgör de korta essäerna ett belysande tidsdokument där den kronologiska uppställningen förstärker känslan av nedräkning. Boken avslutas med ett slags programförklaring, där författaren skissar upp riktlinjerna för den politiska rörelsen för en ”Green New Deal”. Namnet syftar på den ”nya giv” där president Roosevelt genom aktiv ekonomisk politik lyfte landet ur den depression som orsakats av börskraschen på Wall Street 1929. Men om Roosevelts New Deal innebar en ökad exploatering av naturresurser syftar dess gröna motsvarighet till en massiv omställning mot minskad konsumtion, ändrade levnadsvanor och utvecklingen av en offentligt finansierad grön tjänstesektor.

Det finns många skäl att avundas Naomi Klein. Utöver sin slagfärdiga prosa, sitt analytiska skarpsinne och sin förmåga att hitta målande exempel och träffsäkra citat, besitter hon en till synes orubblig tro på att problemets orsaker är lika enkla som dess konsekvenser är förödande. Om man med populism menar att folkets intressen ställs mot en elits uppvisar hennes texter ett tydligt vänsterpopulistiskt drag. Folket består här av en brokig koalition av arbetare och feminister, anarkister, migranter och ursprungsfolk, vars framtidsutsikter förstörs av ett fåtal kapitalisters egoistiska och kortsiktiga vinstintressen. Kombinationen av pessimism i fråga om problemet (”Vi står inför en planetär kollaps!”) och optimism i fråga om lösningen (”Vi har allt att vinna på en omställning!”) slår an en på en gång alarmerande och hoppfull ton.

Det är speciellt att läsa Kleins bok mitt under coronaepidemins härjningar. I ljuset av stängda gränser, undantagstillstånd och massiva statliga stödåtgärder ter sig de drastiska samhällsomvälvningar som Klein gång på gång upprepar är nödvändiga för att rädda planeten plötsligt inte lika utopiska som för bara några veckor sedan. Ställda inför en omedelbar kris har stater visat sig kunna agera snabbt och kraftfullt, och individers och företags handlingsmönster har förändrats över en natt. Om något gott – utöver en tillfällig minskning av utsläppen från flygtransporter och bilindustrin – kan komma ur epidemin så är det kanske insikten om att vi är förmögna att vidta drastiska åtgärder för att mota, eller åtminstone mildra, en annalkande katastrof. Det handlar verkligen bara om vilja.

Naima ChahbounSkicka e-post