Kultur o Nöje

Testa dig själv: Vart är vi på väg?

På spåret Artikeln publicerades

Kan du slå På Spåret-finalisten Johan Hiltons poäng? Facit finns längst ner på sidan.

Fotnot: Resorna till Örebro och Los Angeles är hämtad från På spåret-bloggen, http://pasparetbloggen.blogspot.se – en guldgruva för På spåret-fantaster. Där finns svaren på ledtrådarna till resan till Örebro och Los Angeles.

Facit:

Resa 1: Örebro Resa 2: Los Angeles Resa 3: Bergdalen. (Start vid Tran-såssjön, Bergdalens IK, Björcks motionsstudio på Gustav Adolfsgatan, Fiskedammen, Kummelgatan, motsatsparet berg-dal).

Johan Hilton klarade Örebro på 6 poäng, Los Angeles på 6 poäng och Bergdalen på 10 poäng = Totalt 22 poäng.