Kultur o Nöje

Kvinnoporträtt som fängslar

Kultur o Nöje Artikeln publicerades
Mest energi ägnar ex-boråsaren Margareta Nordeman åt att berätta om Carola, från uppväxten i ett arbetarhem i Borås till karriären i Stockholm.
Foto:Elisabeth Ohlson Wallin
Mest energi ägnar ex-boråsaren Margareta Nordeman åt att berätta om Carola, från uppväxten i ett arbetarhem i Borås till karriären i Stockholm.

Det var 40 år sedan Margareta Nordeman lämnade Borås. Staden förekommer i den outsagda biografi hon skrivit men fokus ligger på samlevnadsproblematik. Författaren har mycket vishet att bidra med, skriver Peter Grönborg.

Medicinmannens magi

Författare: Margareta Nordeman

Förlag: Vulkan

Några av de ämnen Margareta Nordeman (f 1944) tagit upp i sina fackböcker är centrala även i hennes skönlitterära debut. Som psykoterapeut och sexolog har hon intresserat sig mycket för osunda relationer, inte sällan med tonvikt på vådliga könsrollers betydelse.

I romanen ”Medicinmannens magi” väver hon samman sina psykologiska insikter med ett antal negativa erfarenheter hon haft av sjukvården. Hon vänder sig mot den brist på helhetssyn som råder där. Detta hämmar läkarnas förmåga att utveckla empati i sina möten med patienterna.

Denna ståndpunkt ger texten en debattlysten karaktär, särskilt som den konkretiseras i form av ett mycket vasst nidporträtt av en manlig kirurg. Som streber är han en besserwisser utan dess like. Lika illa är det att han förför kvinnor på löpande band, totalt okänslig för de krossade hjärtan han lämnar utefter sin cyniska väg.

Enligt undertiteln ska texten betraktas som ”en psykologisk spänningsroman om makt, status och könsroller”. De tre sista orden är relevanta men så mycket till roman blir det ärligt talat inte, vilket dock inte minskar bokens värde.

Istället för att lägga energi på att finna ut en fängslande intrig har Margareta Nordeman samlat ett antal miniporträtt, företrädesvis av kvinnor. Till formen är de 16 kapitlen ganska lika de fallbeskrivningar som förekommer inom psykologisk litteratur.

Vid sidan av huvudtemat om hur jagsvaga kvinnor missbrukas av prominenta män, belyses villkoren för personer med funktionshinder.

Med en enkel prosa präglad av kärv saklighet och pregnanta formuleringar kommer ett antal människoöden till liv. Mest energi ägnas åt att berätta om Carola, från uppväxten i ett arbetarhem i Borås till karriären i Stockholm.

Denna skildring visar uppenbara likheter med författarens eget liv, vilket gör det rimligt att betrakta den som en förtäckt kortbiografi. Carola är en driftig kvinna, urtypen för en entreprenör, dock hårt prövad av hämmande omständigheter.

Det är fascinerande att ta del av hur hon steg för steg utvecklas som yrkeskvinna. Trots dåliga odds lyckas Carola blomstra inom en rad kvalificerade professioner. Den utsatta marginal där hon befann sig som ung gör hon till en värdefull resurs i sitt arbete med att hjälpa andra med problem.

Denna typ av genuin livskunskap färgar av sig även på ”Medicinmannens magi”. Boken är kanske inte så spännande som roman betraktad, men den är stadigt fängslande i sin förmedling av erfarenheter och kunskaper. Den har mycket vishet att bidra med.