Kultur o Nöje

Halsbrytande prosa om liv och litteratur

Kultur o Nöje Artikeln publicerades
Foto:Robin Skjoldborg

Danska Christina Hesselholdt är bara en god anledning att blicka över sunder, menar ÅM Hellman som läst en bladvändare som är kvickare än pompös.

Sällskapet

Författare: Christina Hesselholdt

Översättning: Ninni Holmqvist

Förlag: Natur & Kultur

”Det händer i regel inte så mycket.” Så säger en av volontärerna som vaktar Virginia Woolfs bostad, angående nämnda författares böcker. Det sägs till en av de personer som Christina Hesselholdts romansvit ”Sällskapet” kretsar kring, och denna känner sig manad att ”undervisa honom” men tvekar om hur hon ska formulera sig. Ska hon tala om hur Woolf koncentrerar tiden, hur romanerna pendlar mellan medvetandet och världen?

I sin fundering stannar hon till slut vid att det är Woolfs förmåga att tränga ihop och koncentrera som gör henne lycklig.

Denna passage kan få illustrera hela intrycket av ”Sällskapet”. Här finns både koncentration och förtätning, men det händer i regel inte så mycket. Romansviten kretsar kring Camilla och den färgstarka grupp av människor som finns (eller har funnits) i hennes närhet.

Men det handlar också om människor som umgås med litteratur, och ”Sällskapet” är fyllt av citat och allusioner. På så sätt kan man säga att romansviten är en ställföreträdare för den litterära salong Camillas mamma alltid drömt om. Fast det handlar lika mycket om att behöva stå ut med sin eget sällskap.

För att ni inte ska bli avskräckta och tro att detta är en pompös romansvit ska jag för säkerhets skull tillägga att den också är mycket rolig. Inte gapskrattsrolig, utan kvick. En riktig bladvändare, framför allt för prosan, förmågan att kunna koncentrera livet i en halsbrytande stil.

Christina Hesselholdt, vars roman ”Vivian” är nominerad till Nordiska rådets litteraturpris är bara ett exempel på att det kommer mycket spännande litteratur från andra sidan sundet. Nämnas ska också att Ninni Holmqvist är en synnerligen lyhörd översättare.