Kultur & Nöje

Ny grafik som imponerar

Kultur & Nöje Artikeln publicerades
Rune Persson: Landskap, etsning.Jyrki Markkanen: (bild insänd av Thomas Carlund)
Rune Persson: Landskap, etsning.Jyrki Markkanen: (bild insänd av Thomas Carlund)

Ålgården visar grafik av 39 konstnärer från fyra länder. Förbluffande enhetligt, tycker Rolf Haglund som recenserar.

Mirror Images

Plats: Konstnärsgalleri Ålgården

Pågår: Till 14 juni

Efter flera års förberedelser har ett grafiskt samarbetsprojekt mellan England, Skottland, Finland och Sverige blivit verklighet: en stor utställning öppnad samtidigt på Chrysalis Arts i norra York, Highland Print Studio i Inverness, Ratama konstcenter i Jyväskylä och Ålgården i Borås.

Gemensamt tema är reflektioner om plats, identitet och miljöer runt de deltagande konstnärerna. På varje plats skulle tio deltagare väljas ut; de blev 39 sammanlagt, ibland med flera verk vardera, som alltså nu visas samtidigt på alla fyra platserna. I Borås föll valet på Jim Berggren, Thomas Carlund, Torbjörn Damm, Anita Johansson, Sirgitta Keiskander, Christina Lindeberg, Anna Mattson, Vera Ohlsson, Rune Persson och Kristina Thun.

Initiativtagare är det konstnärsledda centret Chrysalis Arts i Gargrave i North York, som arbetar på bred bas med arkitekter och nya projektmakare. Utställningen ger en imponerande bild av den nya grafiska konstens alla uttrycksmedel i teknik och material. Ändå blir helhetsintrycket förbluffande enhetligt. I Borås har utställningen ordnats och hängts av Vessigebro-konstnären Thomas Carlund, som vi mötte på Ålgården 2009.

Temat gör att landskap och interiörer dominerar, med de enorma möjligheter den grafiska konsten utvecklat som avstamp till en ny frihet i teknik och form, utan att därför bli självändamål. Liksom i musiken och litteraturen tycks gränslösheten här skapa återhållsamhet och eftertanke, en möjlighet att söka en allmängiltighet bortom jagets gränser men också en tidlöshet i nuupplevelsen.

Ingångarna känns lika många som antalet konstnärer, men desto starkare växer sig känslan av konstens universalitet. Var och en må själv efter temperament och engagemang söka nya favoriter över gränserna. Som illustration väljer jag en av de gåtfullaste landskapsbilderna av vår egen Rune Persson i Kinna, samt Jyväskylä-konstnären Jyrki Markkanens melankoliska syntes av främlingskap och närvaro.