”Fler kan uttrycka sin åsikt”

Efter att Louise Bertilssons (MP) motion om yttranderätt nyligen antogs av fullmäktige kan nu fler göra sig hörda i Tranemos kommunpolitik. Motionen går ut på att också politiska ersättare ges chansen att kunna göra ett muntligt yttrande i kommunfullmäktige och ett skriftligt i kommunstyrelsen.
Tranemo
Publicerad 6 februari 2019
Foto: Anna Sjödin