De vill rusta Parkudden

Parkuddens vänner vill renovera det gamla huset i parken. Föreningen har sökt bidrag från olika håll för att få ihop till finansieringen.
– Vi vill rusta huset med varsam hand, säger ordförande Anne Steine.
tranemo • Publicerad 1 februari 2019
Foto: Marie Haglund