Vi måste satsa på läsningen i skolan

Läroböcker må kosta en slant, men kostnaden blir skyhögt högre i framtiden om dagens unga elever får sämre förutsättningar grund av bristande läsförståelse, skriver Ingemar Östlund.
Foto: Christine Olsson