Vi kan inte fortsätta leva som vi har gjort

Många vill gärna ha energi, men bara om produktionen av denna inte hamnar i närområdet, konstaterar En som gör vad en kan.